EN

ritual {noun}

volume_up
It was a Sunday morning ritual, this discharging of firearms.
Vasárnap reggeli szertartás volt a lőfegyverek elsütése.
She was exhausted after the three days of fasting and the long day of ritual.
Kimerítette a háromnapi böjt meg a szertartás hosszú napja.
There was no ritual, no elegance to this combat.
Semmi szertartás, semmi elegancia nem volt ebben a párviadalban.
ritual (also: rite)
He had seen a similar creature when they had raided the Circle's murder ritual.
És hasonló lényt látott akkor is, amikor rajtaüttötek a Körön rítus közben.
And now he had found another place of rigid ritual and denial.
Erre ő talál magának egy helyet, ahol ugyanolyan rideg a rítus és az aszkézis.
It was a ritual adhered to whenever possible.
Olyan rítus volt ez, amit amikor csak lehetett, betartottak.
An ancient ritual practised when they observe events of importance.
Õsi rituálé, ami még ma is dívik, mikor életükben fontos esemény történik.
Unravelling the ritual had proved frighteningly easy, like pulling a single thread.
A rituálé megindítása félelmetesen egyszerű volt, mintha csak megrántott volna egyetlen szálat.
'What you're really doing in this ritual is wrestling with the dead to compel them to rise.
A rituálé során gyakorlatilag erővel kell rávenned a holtakat, hogy előjöjjenek.

Context sentences for "ritual" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFor the first time since he began the tale of his power ritual, she met his gaze.
Amióta elkezdte mesélni rítusának történetét, a nő most nézett ekőször Sam szemébe.
EnglishThe counteracting suggestion for Regan, he believed, was the ritual of exorcism.
A Regan esetében használt ellenszuggesztió, vélte, az ördögűzési szertartás.
EnglishPrecisely because of that, I think we should go through the ritual procedure.
Pontosan ezért gondolom úgy, hogy végig kell mennünk a szertartásos eljáráson.
EnglishHe had seen a similar creature when they had raided the Circle's murder ritual.
És hasonló lényt látott akkor is, amikor rajtaüttötek a Körön rítus közben.
EnglishCheetahs usually refuse to carry-out that elaborate courtship ritual inside a cage.
A ketrecbe zárt gepárdoknak erre a körülményes udvarlási rítusra nincs lehetőségük.
EnglishAnd so here we are in our feathers, she said, ready to do our ritual dance.'
Itt állunk hát a tollazatunkban szólalt meg gúnyosan készen a rituális táncra.
EnglishI will be present and do all I can to see that the ritual proceeds as it should.
Jelen leszek, és mindent megteszek, hogy a rítus abba az irányba haladjon, amerre kell.
EnglishThe shaman ceased his ritual swaying, stood, and looked in Nestor's direction.
A nyurga békaszörny Nestor irányába mutatott, és ismét brekkentett valamit.
EnglishWe practice Dogma and the Ritual of High Magic: we are not witch doctors!
Mi a Magas Mágia dogmáját és Rituáléját műveljük, nem vagyunk mi vasorrú bábák!
EnglishThe land must be restored and the ritual is our only chance, Glover said.
A földünket meg kell gyógyítani, és a rítus az egyetlen esélyünk mondta Glover.
EnglishLetherü and Edur, dancing out a ritual -but these are not steps 1 can recognize.
Lether és edur árnyak, egy közös rituáléban de a lépéseket nem ismerem.
EnglishHe felt sure that the fat man's death would resonate in the Circle's ritual.
Biztos volt benne, hogy a halála rezonanciát okozott volna a Kör rítusában.
EnglishThe bodies were fresh and they were outdoors, but the ritual of the cigars was immutable.
Friss tetemek a szabad ég alatt - a szivar szertartása ilyenkor el nem maradhat.
EnglishIf the druids mean to try their ritual on the Solstice, there's no time left.
Ha a druidák azt tervezték, hogy napfordulókor hajtják végre a rítust, már nincs időnk.
EnglishWith some fast transport, we might be able to raid them before they finish their ritual.
Egy gyors utazással talán még rajtuk tudunk ütni, mielőtt befejezik a rítust.
EnglishI was trapped in the armchair, drugged by the smoke, fascinated by the ritual.
Engem foglyul ejtett a fotel, elkábított a füst, lenyűgözött a rituálé.
EnglishI've been preparing myself for the ritual in the throne room,' she replied.
Felkészítettem magam a trónteremben végrehajtandó rituáléhoz felelte a nő.
English'What you're really doing in this ritual is wrestling with the dead to compel them to rise.
A rituálé során gyakorlatilag erővel kell rávenned a holtakat, hogy előjöjjenek.
EnglishIf you like, and I took out my dice for the ritual game of Quatre Vingt-et-un.
Ahogy tetszik feleltem és kihúztam kockámat a rituális játékhoz, a Quatre Vingt-et-un-höz.
EnglishWith her own hands, the woman began to prepare Morgaine for the ritual.
Az asszony a tulajdon kezével kezdte fölkészíteni Morgaine-t a szertartásra.

Synonyms (English) for "ritual":

ritual
English