"roadside" translation into Hungarian

EN

"roadside" in Hungarian

EN roadside
volume_up
{noun}

roadside (also: berm, hard shoulder, shoulder)
volume_up
padka {noun}
roadside (also: wayside, edge of the road)
He got both his arms round me and held me up, and then inch by inch he began to edge me to the bank and the roadside.
Mindkét karjával átfogott, támogatott, azután elindult, és araszról araszra vergődött velem a part, az út széle felé.

Synonyms (English) for "roadside":

roadside
English

Context sentences for "roadside" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA roadside diner stood on the right, and Elliot pulled into the parking lot.
Az út szélén Elliot egy éttermet pillantott meg, ezért úgy döntöttek, megállnak.
EnglishTold him about our little roadside rendezvous tonight and he got real excited.
Beszéltem neki erről a kis út menti randevúnkról és nagyon izgatott lett.
EnglishRoadside reflectors poked out of the ditches beside gravel driveways and rural mailboxes.
Fényszóró villant a kavicsos bekötőúton, megvilágítva az út menti postaládákat.
EnglishThirty yards or so ahead lay the ruins of an old roadside trading post.
Nagyjából harminc méterre előttük egy régi, romos útszéli vegyeskereskedés állott.
EnglishThe sun shone out of a blue sky and the roadside was bright with spring flowers.
Kék ég, ragyogó napsütés, élénk tavaszi virágok az út mentén.
EnglishThere was no room to maneuver beside Rath and his gore, now dappled with roadside sand.
Oren mellett, a homokkal kristályosodó vérmaszatban nincs hely.
EnglishSo far as I knew, that bloodyface girl is the only one of that roadside quartet still alive.
Amennyire tudom, az a véres arcú lány az egyetlen az útszéli négyesből, aki még életben van.
EnglishA mile up the road the two watcher cars held station at the roadside.
Egy mérfölddel távolabb a külső figyelők két autója a padkán állt.
EnglishThey found me comatose in a roadside park, bleeding from an apparent miscarriage.
Egy út menti ligetben találtak rám: kómás állapotban voltam, és véreztem, mintha éppen elvetéltem volna.
EnglishSo I just bought one specimen of everything which was sold on the roadside.
És vettem egy darabot mindenből amit az út mentén árultak.
EnglishThey stopped at a roadside McDonald's for Egg McMuffins and coffee.
Megálltak egy út menti McDonald'sban Egg McMuffinsra és kávéra.
EnglishBut they were neither crashing nor turning off the road; he was pulling abruptly to the roadside and stopping.
De nem készült se fára mászás, se árokba fordulás, csupán kiálltak a forgalomból.
EnglishWe've practiced in every roadside motel between here and Boston.
Minden útmenti motelben gyakoroltunk, amíg ideértünk Bostonból.
EnglishCharles Bobet stood on the roadside next to his immobilised taxi, looked at his watch and swore.
Charles Bobet az útszélen ácsorgott bedöglött taxija mellett, az órájára pillantott, és elkáromkodta magát.
EnglishRoadside trees growing right next to roads are a significant factor increasing the number of fatalities.
A halálos balesetek számát jelentősen növelik az útmenti fák.
EnglishIt took him three hours of ducking behind trees and jumping over roadside ditches before he saw the first buildings.
Három órán át osont a fák mögött és az út menti árkokban, mire meglátta az első épületet.
EnglishAnd then, pretending to be a child by the roadside, he read the message on the side of another truck.
Aztán, még mindig útszéli gyermeknek tettetve magát, elolvasott egy másik kamion oldalán álló üzenetet is.
EnglishIt was extremely hot on the roadside, and no lorries would be moving until the day had cooled a little.
Iszonyú volt a hőség az útszélen, és aligha jön erre teherautó, amíg alkonyattájt nem enyhül egy kicsit.
English'There's a roadside inn just ahead,' Kalten said as evening settled over the rolling countryside.
Nem messze előttünk van egy útszéli fogadó mondta Kalten, amikor az este kezdett rátelepedni a tágas síkságra.
EnglishHogan glanced back at Scooter's Grocery & Roadside Zoo as he went around to the driver's door.
Hogan visszasandított Scooter Vegyeskereskedése és Út Menti Állatkertje felé, ahogy a vezető felőli ajtóhoz lépett.