Context sentences for "roam" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs I mentioned before, I'd seldom been in a little wooden roam except in the inn.
Mint már mondtam, a fogadó kivételével szinte nem is láttam faburkolatú szobát.
EnglishAt least not many who were allowed to roam the streets without a straitjacket.
Olyan legalábbis kevés akad, aki kényszerzubbony nélkül randalírozhatott az utcán.
EnglishSlowly she let her eyes roam the shuttered windows, the dense overgrown garden.
Tekintete lassan átvándorolt a csukott zsalugáterekre, az elvadultan burjánzó kertre.
EnglishWe will know each other as ghosts when we roam the halls of First Street.
Ismerni fogjuk egymást, amikor kísértetként bolyongunk az Első utca termeiben.
EnglishHe kissed her on the forehead, and told her he needed to roam around a bit.
Megcsókolta a homlokát, és azt mondta, hogy egy kicsit szét akar nézni.
EnglishThat poor child traumatized for all her years and you're free to roam the parks!
Szerencsétlen gyermek életében nem felejti az erőszakot, maga meg az erdőben kóborog szabadon!
EnglishIn short, I do not care to roam the moors until finally I am killed.
Röviden, nem akarom addig járni a mocsaras fennsíkokat, amíg meg nem ölnek valahol.
EnglishI let my eyes roam the room, veering away from the soft blood-filled guardian angel.
Tekintetem végigpásztázta a szobát, nagy ívben kikerülve a vértől duzzadó, szelíd őrangyalt.
EnglishHe and I play chess and cards and we talk and we roam the streets of Naples together.
Sakkozunk, kártyázunk, beszélgetünk, együtt csavargunk Nápolyban.
EnglishAfter that I may be forced to roam the streets looking for love.
Utána lehet, arra fogok kényszerülni, hogy szerelem után kutatva kóboroljak az utcán.
EnglishAh, Mazirian, you roam the woods far from home, the black thing's soft voice rose through the glade.
Á, Mazirian, messzire elkóboroltál otthonról hallatszott a fekete lény lágy hangja.
English`At this point I was sorely tempted to roam the premises, seeking to detect some latent indication of
Ám ekkor már meg voltam győződve róla, hogy Stuart nem itt lett bűntény áldozata.
EnglishBut what you had before-a world to roam in stealth-you shall never have again.
Hanem, amitek megvolt - a világ, amelyben orozva csatangolhattatok -, az sohasem lesz a tietek többé.
EnglishThey had gone down just to roam around and to catch what they could of the Razzy Dazzy Spasm Band.
Csak úgy átmentek csavarogni, hogy hátha sikerül elcsípniük a Razzy Dazzy Spasm Bandet.
EnglishTo hunt tonight, they would have to roam far and wide, and young ones always have to hunt.
Nagyon ki kell tágítaniuk a kört az esti vadászathoz, és a fiataloknak folyton vadászniuk kell.
EnglishWe are outlaws; we roam the far fells like a wolf-pack.
- Törvényen kívüliek vagyunk; úgy járjuk a határvidéket, mint egy farkasfalka.
EnglishThe Jawas tended to roam the empty areas of sand, while Ranats stayed within populated areas.
A javák azonban inkább a nyílt terepet kedvelték, míg a ranatok a lakott környékeken maradtak.
EnglishHe settled himself in the Womb Room and let his eyes roam the dials.
Letelepedett az Anyaméhben, és végigfuttatta szemét a kijelzőkön.
EnglishI watch groups of teenagers roam in large packs from one end to the other.
Miután megérkezem, egy órát sétálok a bevásárlóközpontban.
EnglishShe was free to roam this strange city; free to discover, to see!
Szabadon barangolhatott ebben a különös városban; szabadon megnézhette és felfedezhette magának.