"roar of laughter" translation into Hungarian

EN

"roar of laughter" in Hungarian

EN roar of laughter
volume_up
{noun}

roar of laughter

Similar translations for "roar of laughter" in Hungarian

to roar verb
Hungarian
laughter noun

Context sentences for "roar of laughter" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe heard the roar of laughter coming all the way from Chevy Chase, Maryland.
A vonal marylandi vége, Chevy Chase felől mennydörgésszerű nevetés hallatszott.
EnglishThe Jat burst into a roar of laughter, stifled with apologies to the lama.
A jat hangos hahotára fakadt, de nyomban bocsánatot kért a lámától.
EnglishThere was a roar of laughter and cheering and the Four Mile Circus ripped into high gear.
Nevetés tört ki, az emberek ujjongtak, és a Négy Mérföld Cirkusz őrült sebességre kapcsolt.
EnglishThere was another roar of laughter, and Caladnei knew her face was burning.
Újabb nevetés harsant, és Caladnei érezte, hogy elvörösödik.
EnglishThe superintendent went into a roar of laughter.
A főfelügyelő harsányan elnevette magát.
EnglishAlusair let out a roar of laughter.
Vangerdahast feszülten pillantott a háta mögé.
EnglishA roar of laughter swept the crowd.
A tömegen röhögés söpört végig.
EnglishShe joined with the man Rukh in a ratchety roar of laughter, but it ended when she saw that the tall man was still staring at the unicorn.
Együtt nevetett Rukhkal, recsegő, zajos nevetéssel, de amikor látta, hogy a nyurga férfi még mindig az egyszarvút bámulja, abbahagyta.
EnglishA great roar of laughter came from the Heavenly Throne and once again it swept up Heaven, so loud I'm sure that it must have reached the weak and struggling ears of Sheol.
- Zengő kacaj gördült alá a Mennyei Trónusról, és végighullámzott az egeken, oly hangosan, hogy a Seolban is hallhatták a gyönge fülek.