"robber" translation into Hungarian

EN

"robber" in Hungarian

HU
HU

"robber" in English

EN

EN robber
volume_up
{noun}

robber (also: conquistador, harrier, mugger, raider)
volume_up
rabló {noun}
The skinny robber, though, gawked up at the hillside.
A szikár rabló azonban szájtátva bámult felfelé.
There was always a chance that it was a killer, or at least a robber.
Mindig megvolt a lehetősége, hogy gyilkos jön, vagy legalábbis rabló.
The small robber hopped like an excited bird.
- A mély növésű rabló olyat szökkent, akár egy izgága veréb.

Context sentences for "robber" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is like sending a robber into the government agency which prints the money.
Olyan, mintha a rablót abba a nyomdába küldenénk, ahol a pénzt nyomtatják.
EnglishIt is like sending a bank robber into a guarded bank - no, that is not right.
Olyan, mintha egy jól őrzött bankba küldenénk egy bankrablót, sőt nem is.
EnglishThere, he said, now they all think I'm either a spendthrift or a bank robber.
Na, tessék, gondolta, most úgy néz rám mindenki, mint egy krőzusra vagy egy bankrablóra.
EnglishIt is not certain what becomes of the fathernot to mention the grave robber.
Az apa további sorsa is az ismeretlenség homályába veszett - a sírrablóéról nem is szólva.
EnglishHe bit the big one in prison, evidently said the wrong thing to an armed robber.
Undorító volt, de Kris átvészelte, és elítélték a disznót.
EnglishTo proffer, to allow a glimpse, then to snatch away the merchandise as if the customer were a robber?
Egyetlen pillantás után elkapja az árut a vevő elől, mintha rablóval lenne dolga?
EnglishThe robber must have just burst open the door--the lock has been forced--when William came upon him.
A betörő éppen az ajtót nyitotta ki, felfeszítette a zárat, mikor William rátámadt.
EnglishYou may also keep a sharp look-out for robber knights and nomad beasts.
- Ugyanakkor tartsd nyitva a szemed, hogy nehogy meglepjenek minket a lovagok és nomád vademberek.
EnglishThe former robber and onetime stockbroker nodded wearily.
Az egykori útonálló, illetve hajdanvolt tőzsdeügynök megtörtén bólintott.
EnglishThey make our worst robber barons look like Mother Teresa.
Ezek mellett a legkapzsibb mágnásaink is Teréz anyáknak hatnak.
EnglishThe robber robbed is a pretty consistent theme in them.
Ezekben a regényekben visszatérő téma, hogy a rablót kirabolják.
EnglishWe've turned China into a thief, a highway robber-and a failed highway robber at that!
Tolvajt csináltunk Kínából, egy országúti rablót, méghozzá olyan rablót, akit szégyenszemre jól helybenhagytak az utazók!
EnglishThrowing scalding tea into the face of the first bearded robber, he dove right into the nearby brambles.
Az élen haladó szakállas rablónak forró teát loccsantott a szemébe, majd bevetette magát a közeli szedresbe.
EnglishMy predecessor, old Malcolm Hyatt, who went to high school with my father, was killed by a robber from out of town.
Elődömet, a vén Malcolm Hyattet, apám hajdani iskolatársát egy más vidékről való haramia ölte meg.
EnglishI am Roger Everett Septien, at one time a member of the Pacific Stock Exchange, and presently your robber.
- A nevem Roger Everett Septien, a Csendes-óceáni Értéktőzsde egykori képviselője, jelenleg az ön kirablója.
EnglishThat would be unwise: nobody, especially the robber and rapist, may be antagonised or demonised.
Ez nem lenne bölcs dolog: senkinek, főleg a rablónak és az erőszaktevőnek nem szabad ellenszegülni vagy őket démonizálni.
EnglishBudget support and other EU programmes will not compensate for the losses inflicted by a robber economy.
A költségvetési támogatás és az egyéb uniós programok nem kompenzálják a rablógazdaság által okozott veszteségeket.
EnglishNo fleet of robber ships lurked behind it.
Nem ólálkodott mögötte a kalózok flottája.
EnglishI think you think I'm a bank robber.
Azt hittem azt hiszed bankrabló vagyok.
EnglishCrown Point is notorious for a jailbreak there by the bank robber John Dillinger, during the depths of the Great Depression.
Crown Point arról nevezetes, hogy ott szökött meg a börtönből John Dillinger, a bankrabló, a nagy gazdasági válság kellős közepén.