"robbery" translation into Hungarian

EN

"robbery" in Hungarian

HU

EN robbery
volume_up
{noun}

robbery (also: heist, sack, rip off)
That is the whole point of robbery: to acquire the victim's valuables!
- Ha nem tudná, ez a rablás lényege: elvesszük az áldozat értékeit.
A robbery would be a relief since it would dispossess my mind of the fear of something else.
Megkönnyebbülést jelentene a rablás, mert nem kellene valami mástól tartanom.
That sort of crime - robbery - assault - doesn't usually interest you.
Az efféle bűntettek... rablás... baltás támadás... nem vágnak az ön érdeklődési körébe.

Synonyms (English) for "robbery":

robbery
English

Context sentences for "robbery" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'We're afraid there's been an attempt at robbery, and we want you to help us.
- Attól tartunk, rablási kísérlet történt, és szeretnénk, ha segítségünkre lenne.
English'He came here open-minded to commit a dacoity [a house- robbery with violence].
- Azzal a határozott szándékkal jött ide, hogy erőszakkal kirabolja a házat.
EnglishFor two years he worked as a clerk in a convenience store, but quit after a robbery.
Két évig egy élelmiszerboltban dolgozott, de miután kirabolták az üzletet, felmondott.
EnglishIt was at once clear that a daring and gigantic robbery had been committed.
Nyomban kiderült, hogy milyen merész és hatalmas rablást kíséreltek meg.
EnglishIf you don't find evidence of robbery, bring Serbientlov back to me-in a set of CUffs.
Ha semmi nem történt, akkor Szerbjentlovot kísérje vissza, de bilincsben.
EnglishHe ended up serving 18 and a half years of an 80 year sentence for rape and robbery.
Végül erőszakos bűncselekményért és rablásért 18 és fél évet leült a 80 évnyi büntetéséből.
English., then another year for aiding and abetting an armed robbery.
Kocsifeltörés, két év börtön, aztán még egy év fegyveres rablásért.
EnglishIn a year, we have had a bank robbery, the canteen has been held up, and so has the post office.
Egy éven belül volt egy bankrablásunk, kirabolták az éttermet, továbbá a postát.
EnglishRamsey was trying to stop the robbery when the police apprehended him.
Ramsey egy rablást próbált megakadályozni lódította Elliott amikor a rendőrök lefogták.
EnglishHe was convicted of rape, kidnapping and robbery, and served seven years of a 47 year sentence.
Nemi erőszakért, emberrablásért és rablásért 47 évet kapott, amiből hét évet leült.
EnglishA pity your moment of triumph is being spoiled... over a little thing like grave robbery.
Sajnálom, hogy a diadal pillanatát tönkreteszi egy ilyen aprócska dolog, mint a sírrablás.
EnglishJustice Ludgrove who had been recognized by a probation officer near the scene of a bank robbery.
Ludgrove bíró úr, akit egy rendőr felismert egy bankrablás színhelyének közelében.
EnglishSuch intimidation is only a step removed from robbery itself.
- Az ilyen fenyegetést már csak egy hajszál választja el az igazi rablástól!
EnglishThe attempted hijacking or robbery could not have been prewar.
Nem valószínű, hogy az eltérítési vagy rablási kísérlet a háború előtt történt volna.
EnglishIt was the robbery-alert signal, but that would be sufficient for the moment.
Ugyan rablásra riasztott, de pillanatnyilag ez is megteszi.
EnglishNothing was taken from the house, so it doesn't look like robbery.
Semmit sem vittek el a házból és nem találtunk rablásra utaló jeleket.
EnglishAnd he asked for the mandatory minimum sentence for armed robbery.
És a kötelező minimum ítéletet kérte, ami a fegyveres rablásért jár.
EnglishThis brutal assault, which was not motivated by robbery, deserves the most severe condemnation.
A leghatározottabban elítéljük ezt a durva támadást, amelyet nem az anyagi haszon motivált.
EnglishI said: Miss Leggett's an important witness, as you probably know, in a robbery and murder job.
Azt mondtam: Mint ön nyilván tudja, Miss Leggett fontos tanú egy betörés és gyilkosság ügyében.
EnglishThe sheriff's office listed all the three-strikes robbery suspects.
A rendőrség készített egy listát a lehetséges gyanúsítottakról.