EN

rogue {noun}

volume_up
Aglie too, rogue or not, performed his role in earnest.
Agli meg akár gazember volt, akár nem szintén komolyan vette a szerepét.
- A gyilkos gazember! - kiáltotta Éomer.
I'm the biggest rogue in , and they'll come down hard when I mention the divorce.
Én vagyok a legnagyobb gazember a cégnél, és nagyon nekem fognak esni, amikor majd megemlítem nekik a válást.
Madouc is a changeling; her mother a fairy; her father is some nameless rogue of the forest.
Madouc egy cseregyerek; az anyja egy tündér, az apja valami névtelen csavargó.
He was a foolish young rogue who received his just deserts.
- Az apád egy ostoba fiatal csavargó volt, aki megkapta méltó büntetését.
Those are fine horses, said the burly rogue.
- Szép lovak - mondta a kövér csavargó.
The question is for how long, if rogue traders are also operating in this area.
A kérdés az, hogy meddig, ha ezen a területen szélhámos kereskedők is működnek.
Rogue business directory companies are both inflicting financial damage and harassing small companies.
A megtévesztő szakmai címjegyzékeket üzemeltető szélhámos társaságok a kisvállalkozásoknak pénzügyi károkat okoznak, és zaklatják őket.
The EU acts to make sure you are not cheated by rogue traders and are not the victim of false or misleading advertising.
Az EU fellép annak biztosítására, hogy a fogyasztót ne csapják be szélhámos kereskedők, és ne essék téves vagy megtévesztő reklám áldozatául.
Az volt csak még minden hájjal megkent gazfickó!
That is clear enough; but what is not so clear is why at sight of us one of the rogues should instantly walk out of the room and hang himself.
Ez rendben is volna, de még most sem tudjuk, miért rohant ki a szobából, és miért akasztotta fel magát ez a gazfickó, amikor megpillantott bennünket.
rogue (also: knave, prankster, wag)
- Nagy kópé - mondta az asszony.

Context sentences for "rogue" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThen, somewhere between the Rogue and the Umpqua, something unexpected happened.
Aztán egyszerre csak történt valami a Rogue és az Umpqua folyók közti térségben.
EnglishThe question is for how long, if rogue traders are also operating in this area.
A kérdés az, hogy meddig, ha ezen a területen szélhámos kereskedők is működnek.
EnglishThe issue of rogue operators has been brought up in the debate here this morning.
Az efféle szélhámosokkal kapcsolatos kérdést a ma délelőtti vita során is érintettük.
EnglishAnyway, I was going to have this rogue hanged, but Ehlana there talked me out of it.'
A lényeg, hogy azonnal fel akartam lógatni ezt a bűnözőt, de Ehlana lebeszélt róla.
EnglishSaul had to fit the behavior of an agent who'd gone bad, a rogue beyond salvage.
Saulnak a menthetetlenül megtévedt ügynök szerepét kellett eljátszania.
EnglishThe CIA declared you a rogue and asked for you to be killed with Chris.
A CIA ezért árulónak tekint, és kéri, hogy téged is öljenek meg Chrisszel együtt.
EnglishBy now youll have received my warning of a possible invasion by Rogue River survivalists.
figyelmeztetésem, a Rogue-vidéki kontinuisták lehetséges invázióját illetően.
EnglishThe soft north Willametters didn’t stand a chance against the Rogue River men.
A lagymatag észak-willamette-ieknek esélyük sem lesz a Rogue-vidéki banditákkal szemben.
EnglishNone of the three air monitors indicated the presence of rogue molecules of propane.
Mindegyik kijelző le volt zárva és plombálva, rajtuk a legutolsó ellenőrzés időpontjával.
EnglishA rogue wave-you know how waves crossing can build into a mountain of water?
Egy kóbor hullám tudod, hogy az egymást keresztező hullámok képesek valóságos heggyé nőni?
EnglishMadouc is a changeling; her mother a fairy; her father is some nameless rogue of the forest.
Madouc egy cseregyerek; az anyja egy tündér, az apja valami névtelen csavargó.
EnglishAnd on whether the twenty-year-old ammo still worked after its dunking in the Rogue.
No meg azon is, hogy működik-e még a húszéves lőszer azok után, hogy megáztatta a Rogue-ban.
EnglishAll Art in the Realms is going rogue, the Simbul answered plainly.
- A művészet a Birodalmak egész területén elszabadult - felelte egyszerűen Simbul.
EnglishAnd unlike many a rogue invader whom you have already dispatched, I understand your reasons.
Az éjszakát nappallá változtatják, és a világosság csakhamar sötétség lesz.
EnglishWhenever Rogue touches someone, she takes their energy, their life force.
Amikor Vadóc hozzáér valakihez, elszívja az energiáját, az életerejét.
EnglishShe'd no sooner imagined constancy than a rogue element she'd almost forgotten came into view.
Nem sokáig töprenghetett azonban az állandóságról, mert valami megváltozott.
EnglishFor this career rogue and bad boy, there had been many hangovers.
Ez a mindig helytelenül viselkedő "rossz fiú" sokszor ébredt már másnaposán.
EnglishHe knew it well enough, knew it to be Rover, knew it to belong to that rogue Cephelo.
Jól ismerte; tudta, hogy romanó, tudta, hogy azé a lator Cephelóé.
EnglishSpring’s thaw had begun, and the Rogue was already a rushing torrent.
A tavaszi olvadás már megkezdődött, s a Rogue zajlásnak indult.
EnglishThe wizard was a rogue Zhent, but why target him and Riven?
A varázsló minden bizonnyal egy renegát zhent, de miért támadta meg őt és Rivent?

Synonyms (English) for "rogue":

rogue