"to roll back" translation into Hungarian

EN

"to roll back" in Hungarian

EN

to roll back {verb}

volume_up
to roll back (also: to confine)
to roll back
to roll back
to roll back

Context sentences for "to roll back" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishRemember how he'd roll over on his back if anyone said You're under arrest?'
Emlékszel, hogy fordult a hátára, ha valaki rászólt, hogy Le vagy tartóztatva?
EnglishWe want to roll back bureaucracy and we want to maintain hygiene standards.
Vissza akarjuk fogni a bürokráciát és fenn akarjuk tartani a higiéniai követelményeket.
EnglishThat was supposed to make me roll over on my back with all four paws in the air.
Minden emberi számítás szerint illett volna nyomban kinyúlnom tőle.
EnglishExhilarated, Frye put a foot against Miguel's throat and forced him to roll onto his back.
Frye élvezettel a torkára tette a lábát és kényszerítette, hogy a hátára forduljon.
EnglishThis was the look that was supposed to make me roll over on my back.
Ez volt az a bizonyos pillantás, amelytől nekem egyszerre ki kellett volna nyúlnom.
EnglishHe managed to roll over onto his back as she approached him, gun held ready.
A nő szemei szomorúan csillogtak, de állkapcsát határozottan és elszántan szorította össze.
EnglishHe had managed to roll onto his back, but he hadn't gotten any farther.
Annyit sikerült elérnie, hogy közben á hátára fordult.
EnglishI threw my empty beer can at the waste basket and watched it bounce back and roll half way across the room.
Üres sörösdobozomat a papírkosárba dobtam, láttam, hogy megbillen, és visszagurul a szoba közepéig.
EnglishShe began to roll the leather back, her long pink almond-shape fingernails lightly scraping his skin as she did it.
Húzni kezdte a bőrt, hosszúkás, rózsaszín mandulakörmeivel kissé megkarcolva Michael bőrét.
EnglishRoll your shoulder back, his blow may go right.
Fordítsd a vállad hátra, így lehet, hogy az ütése elmegy jobbra.
EnglishHari glanced down in surprise to see Mors Planch roll over onto his back and start reaching for his holster again!
Hari meglepetten látta, hogy Mors Planch a hátára fordul, és folytatja a megkezdett mozdulatot előveszi a fegyverét!
EnglishHe would roll back in directly behind the B-52 and fire at maximum range when the AA-8s locked onto the bomber's engine-exhaust.
Betöltötte a megmaradt két AA-8-ast, ellenőrizte az infravörös kereső képernyőjét, és megkereste a bombázót.
EnglishThat it had been no more than an impulse; that he could roll back the minutes and his uncle would be alive again.
Hogy az egész nem volt több egyszerű tudattalan vágynál; hogy képes visszafordítani a perceket, és a nagybátyja újra élni fog.
EnglishSome time after midnight, Ran put down a roll of charts, leaned back against his pillow, and closed his eyes.
Nem sokkal éjfél után Ran letette a kezében tartott adatgöngyöleget, lehajtotta a fejét egy párnára, behunyta a szemét, és így szólt:
EnglishI let my head roll back against his chest.
EnglishWell, police resources have to be increased perhaps by 1-2% of GDP at national level in order to roll back this phenomenon.
Nos, a rendőrségre szánt forrásokat nemzeti szinten talán a GDP 1-2 %-ával kell megnövelni, hogy ezt a jelenséget elfojtsuk.
EnglishThose who are in the transition phase also need to know that there will be no roll-back, because they are confused about the messages they are getting.
Az átállás szakaszában lévőknek is tudniuk kell, hogy nem lesz visszakozás, mert zavaros üzeneteket kapnak.
EnglishIt is now time for him to roll back from his current position, to acknowledge our core values, to make them shared values.
Most annak van itt az ideje, hogy ő lépjen vissza jelenlegi helyzetéből, elismerje kulcsfontosságú értékeinket, közös értékké tegye azokat.
EnglishBut we will not roll back.
EnglishRoll back there, just a bit.

Similar translations for "to roll back" in Hungarian

back noun
back adjective
back adverb
roll noun