EN

rolls {noun}

volume_up

Context sentences for "rolls" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFor the appetizer, Caesar salad... escargot... and your Oriental spring rolls.
Étvágygerjesztőnek, Cézár saláta... csiga... és egy kis keleti íz, tavaszi tekercs.
EnglishHe avoided Randolph's eyes altogether as he climbed into the back of the Rolls.
Következetesen kerülte Randolph tekintetét, miközben bemászott a Rolls hátsó ülésére.
EnglishDrawn up to the gravel sweep was a purring Rolls with a chauffeur at the wheel.
A kavicsos úton egy ragyogó Rolls-Royce várakozott, a kormánynál sofőr ült.
EnglishAfter all, it was just pencils the fruitcake was buying, not a Rolls-Royce Corniche.
Végül is a dilinyósféle csak ceruzát vásárolt, nem pedig egy Rolls-Royce Corniche-t.
EnglishThe black moon rolls around the sky, and we must arrive at Asphrodiske in good time.
A fekete hold gyorsan halad az égen, és nekünk időben kell Asphrodiske-be érkeznünk.
EnglishIt was a silver Rolls-Royce, its paint and chrome gleaming from obvious daily care.
Az ezüstszínű Rolls-Royce fényesen csillogott, látszott, hogy naponta gondosan ápolják.
EnglishHe was carrying a box of stuffed rolls and swinging a jar of green tah.
Egyik kezében egy doboz süteményt, másikban pedig egy korsó zöld taht lóbált.
EnglishIn the backseat, preparing himself for the collision, Pittman felt the Rolls increase speed.
Az ütközésre lélekben felkészülve Pittman érezte, hogy a nehéz jármű nekilódul.
EnglishCharlie Forbes stretched and called the canteen for coffee and rolls.
Charlie Forbes nyújtózott egyet és telefonált a kantinba kávéért és zsemléért.
EnglishJill revved the Rolls-Royce, speeding forward as the garage door rose above the hood.
Látva, hogy a garázsajtó fölemelkedik, Jill beletaposott a gázba, és a kocsi nekilódult.
EnglishThe surrounding land seemed very flat, with only gentle rolls visible.
Úgy tűnt, lapos táj veszi körül, mindössze néhány domb emelkedeti a távolban.
EnglishMaine was taking twenty-degree rolls now, and Ricks wanted to see why.
A Maine-nek most már húszfokos kilengései voltak, és Ricks tudni akarta, hogy miért.
EnglishA month later Orion made his first delivery and picked up more rolls of film.
Egy hónappal később Orion kézbesítette első szállítmányát, és újabb filmtekercseket vett át.
EnglishHe went directly to his own Rolls, and slammed the door on the attendant who had followed him.
Odatalpalt a saját Rollsához, és becsapta az ajtót az őr előtt, aki utánajött.
EnglishThe drivers of the cars that blocked the Rolls crowded toward Pittman.
A Rolls-Royce által feltartóztatott kocsik vezetői fenyegetően közeledtek.
EnglishPlayer One rolls three, the game lord said, scooping up the die.
- Az Első Játékos hármast dobott - közölte a játékmester, magához húzva a kockát.
EnglishWith that, she rolls her eyes quickly around the room, as if to say, Yeah, some place.
Ezt hallván gyorsan körbepillant a lakásban, mintha azt akarná mondani: "Szép kis hely ez."
EnglishThe second had contained a few sheafs of mixed trading stamps and six rolls of pennies.
De a másodikban a mindenféle bon és beváltható bélyeg közt talált hat tekercs aprópénzt is.
EnglishA million in cash, a Rolls-Royce, eternal life, and the acclaim of the masses, Tony said.
Egy milliót kápéban, egy Rollsot, halhatatlanságot és a tömegek csodálatát - felelte Tony.
EnglishPlayer Four rolls twenty for a win of one hundred and twelve ceramics.
- A Negyedik Játékos húszat dobott, s ezzel száztizenkét agyagot nyert.