"romantic" translation into Hungarian

EN

"romantic" in Hungarian

EN

romantic {adjective}

volume_up
romantic
Perhaps that is what great schemes of violence always require-a romantic fool.
De talán ez kell minden szövevényes gaztetthez: egy regényes bolond.
Each of them is in a romantic relationship and each has a rich repertoire of friends.
Mindegyikük regényes életet él és mindegyiküknek sokféle barátja van.
Not only were his lungs emptied of air, but his romantic vision was destroyed.
Nemcsak a tüdejéből ürült ki a levegő regényes látomása is szertefoszlott.
This is a reverse view of things from the kind of traditional Romantic view.
Ez a fordított szemlélet, a hagyományosabb, romantikus szemlélettel szemben.
Olos drank, glancing at the romantic antics of the dance troupe.
Olos ivott, közben pedig a tánccsoport romantikus bolondozására pillantott.
Our transcendent fusion was not the romantic type, it was just fun.
Páratlan egyesülésünk nem volt épp romantikus fajta, csak úgy szórakozás.

Context sentences for "romantic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English'Really, Commissaire, you seem to have been reading too many romantic thrillers.'
Felügyelő úr, azt hiszem, ön túlságosan sok romantikus detektívregényt olvas.
EnglishAll I need do is to take a victim in her presence to cure her romantic dreams.
Csak egy áldozatot kell eléje hurcolnom, hogy kigyógyítsam romantikus ábrándjaiból.
EnglishWhen a king decides to marry a shopgirl, we think it's too romantic for words.
Ha egy király el akar venni egy eladólányt, azt nagyon romantikusnak érezzük.
EnglishBut nobody was looking; the switchboard operator was busy in a romantic novel.
De senki sem leste; a telefonkezelő egy romantikus regény olvasásába merült.
EnglishLike fix up someone's hair and get phone calls expressing romantic sentiments!
Mint pölö hajtincseket csavargatni, és közben romantikus hívásokat fogadni!
EnglishThis is a reverse view of things from the kind of traditional Romantic view.
Ez a fordított szemlélet, a hagyományosabb, romantikus szemlélettel szemben.
EnglishBut I want to start with my work on romantic love, because that's my most recent work.
Mégis, szeretném a szerelemről való munkámmal kezdeni, mert ez a legutóbbi munkám.
EnglishNot only were his lungs emptied of air, but his romantic vision was destroyed.
Nemcsak a tüdejéből ürült ki a levegő regényes látomása is szertefoszlott.
EnglishBut-- Because that's the only yacht... that I think is romantic enough for my honeymoon.
Azért, mert az az egyetlen yacht,...amely elég romantikus a mézesheteimhez.
EnglishPerhaps that is what great schemes of violence always require-a romantic fool.
De talán ez kell minden szövevényes gaztetthez: egy regényes bolond.
EnglishAnd yet, a romantic part of Hari always felt saddened by Demarchia.
Hari lelkének romantikus részét ennek ellenére mindig elszomorította a Demarchia.
EnglishNot that young men are nearly so romantic as they used to be when I was a girl!
Persze a férfiak ma már nem olyan romantikusak, mint az én időmben.
EnglishWhy this romantic nonsense of saving the data for the Terragens Council.
Minek ez a romantikus hülyéskedés, hogy mentsük meg az adatokat a Terragens Tanácsnak?
EnglishWhere she had thought she'd seen romantic interestwas there really only doctorly concern?
Talán csak orvosi aggodalom volt ott, ahol ő romantikus vonzódást sejtett?
EnglishRemember that the only reason you've been tolerated is your romantic association with Tess.
Ne feledje, az egyetlen oka, hogy eltűrjük, a romantikus viszonya Tess-szel.
EnglishLike most Greeks, Nikos Thanos prided himself on his romantic nature.
Mint a legtöbb görög, Nikosz Thanosz is büszke volt romantikus természetére.
EnglishEach of them is in a romantic relationship and each has a rich repertoire of friends.
Mindegyikük regényes életet él és mindegyiküknek sokféle barátja van.
EnglishHe had been engaged on a kind of hoodoo quest with the purpose of shaping his romantic destiny
Még fekete mágiára is hajlandó lett volna, hogy valóra váltsa romantikus álmát.
EnglishThere was nothing romantic to Father Mattingly about actual madness.
Mattingly atyának fájt elgondolni, hogy ez a kór fenyegesse a halvány arcú gyermeket.
EnglishShe liked to be in ballet because she thought it was romantic, but she was not a good dancer.
Szeretett a balettkarban lenni, azt hitte, hogy ez romantikus, de nem volt jó táncos.

Synonyms (English) for "romantic":

romantic