EN

rookie {noun}

volume_up
He wanted someone who wasn't a rookie, someone who knew the score.
Olyasvalakire volt szüksége, aki nem újonc, valakire, aki tudja, miről van szó.
Acklin is a rookie they brought in three months ago.
Acklin még újonc, három hónapja hozták ide.
Ez volt az a pont, ahol egy újonc pánikba esne.
rookie

Context sentences for "rookie" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI suppose it's his rookie card you'd be interested in, Mr. Gaunt said regretfully.
- Vagyis akkor az első igazolójegyére lenne szükség - ingatta a fejét Mr. Gaunt.
EnglishAndy Clutterbuck was here, but Clut was a rookie and this was a nasty piece of work.
Andy Clutterbuck itt van, de hát Clut újonc, ez pedig túlságosan is piszkos munka.
EnglishSandy didn't want to, but decided he had to - Curt was, after all, still a rookie.
Sandy nem akarta, de úgy döntött, meg kell tennie - Curt végül is még csak egy kopasz.
EnglishHe wanted someone who wasn't a rookie, someone who knew the score.
Olyasvalakire volt szüksége, aki nem újonc, valakire, aki tudja, miről van szó.
EnglishThat goes on for a few years, and the rookie doesn't suspect a thing, right?
Ez így megy néhány évig, és az új ember semmit sem gyanít, igaz?
EnglishThey still work hard, but not the kamikaze routine of the rookie year.
Még így is keményen dolgoznak, de már nem az újoncok kamikaze módjára.
EnglishWhen I was a rookie cell, you could eat off this place.
Amikor én még zöldfülű sejt voltam, be tudtam kebelezni ezt az egész helyet.
EnglishA rookie fireman found the first survivor, crawling up the concrete ramp from the basement loading dock.
Egy zöldfülű tűzoltó bukkant rá az első túlélőre a teherfelhajtó közelében.
EnglishSuddenly, your ignorant rookie recruit is a very smart man.
A ti semmivel sem törődő újoncotokból hirtelen nagyon okos ember lett.
EnglishI give them both an innocent look as if to say, Hey, I'm just a rookie.
Ártatlan arccal nézek rájuk, mintha azt akarnám mondani: "Ugyan már, uraim, én csak egy zöldfülű kezdő vagyok.
EnglishGearvy, ten years their senior, was a veteran patrolman and had been Mondale's partner during his probationary rookie year.
ősebb Gearvy már veterán járőr volt, amikor Mondale mellé került próbarendőrként.
EnglishSandy didn't know how close the rookie have come to striking his sergeant and didn't want to know.
Sandy nem tudta, hogy az újonc milyen közel állt hozzá, hogy leüsse az őrmesterét, és nem is akarta tudni.
EnglishTarrance is a rookie looking for a big name.
Tarrance új fiú folytatta Locke , aki nevet szeretne szerezni magának.
EnglishA great Czech once said: 'I am no longer a rookie: goals are expected of me; scoring is my job.'
Egy nagy cseh egyszer azt mondta: "Már nem vagyok újonc: gólokat várnak tőlem; az a dolgom, hogy pontokat szerezzek.”
EnglishMaybe they figure McDeere is the most vulnerable because he's fresh out of school and full of rookie idealism.
Talán azt gondolják, McDeere a legsebezhetőbb, mert frissen végzett és tele van az új fiúk idealizmusával.
EnglishThey must be wondering who I am, this unknown rookie who's so good he's got the judge fighting for him.
Valószínűleg azon törik a fejüket, ki lehet ez az ismeretlen zöldfülű, aki olyan jó, hogy a bíró harcol helyette.
EnglishCould be the usual rookie's wife syndrome.
Lehet, hogy a szokásos "új fiú-feleség" szindrómáról van szó.
EnglishAcklin is a rookie they brought in three months ago.
Acklin még újonc, három hónapja hozták ide.
EnglishAll this over a rookie second-rate agent furnishing second-rate information about a third-rate communist air force.
És mindez egy zöldfülű ügynök miatt, aki másodrangú információt szállított egy harmadrangú kommunista légierőről.
EnglishHe'd seen one before, as a rookie fireflghter.
Már látott ilyet, még zöldfülű tűzoltóként.

Synonyms (English) for "rookie":

rookie