EN

rooms {noun}

volume_up
And when will the rooms be ready? asked Eugene, looking round.
- Mikorra készül el a lakás? - kérdezte Eugène, szétnézve a szobában.
A lakás összesen három helyiségből állt.
The place was small, more homey than rented rooms in Americadoilies, lace curtains, flowers in a vase.
A lakás kicsi volt, és sokkal otthonosabb, mint az amerikai albérletek horgolt térítők, csipkefüggönyök, a vázában virág.
But the corridor outside the President's suite of rooms was the exclusive domain of the Presidential Protective Detail.
Az elnöki lakosztály előtti folyosó azonban az Elnöki Személyvédelmi Különítmény kizárólagos területe volt.
The desk clerk noted the ABC logo on the truck, and was disappointed that the rooms he'd given them were around back.
A recepciós csak azután vette észre az ABC"-logót a teherautón, hogy odaadta a vendégnek az egyik hátsó lakosztály kulcsát.

Context sentences for "rooms" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe rooms were always full of flowers, the foods he craved came on silver trays.
A szobák mindig tele voltak virággal, és ezüsttálcán hozták a kedvenc ételeit.
EnglishI ran down the stairs, and through the dark lower rooms that opened on the canal.
Leszáguldottam a lépcsőn, át a csatornára nyíló, homályos, földszinti szobákon.
English(n) adequate ventilation and steam extraction in rooms where work on meat is done;
n) megfelelő szellőzés és páraelszívás azon helyiségekben, ahol hússal dolgoznak;
EnglishGive us two good rooms, one for Mr. Pinocchio and the other for me and my friend.
- Nyiss két rendes szobát, egyet Pinokkió úrnak, egyet nekem meg a barátomnak.
EnglishI suggest, said Poirot, that both you gentlemen should dine with me at my rooms.
Azt javaslom, uraim szólalt meg Poirot , hogy mindketten vacsorázzanak nálam.
EnglishHe gazed along the beach and thought of the thousands of motel rooms and condos.
Végigpillantott a parton és a több ezernyi motel- és szállodaszobára gondolt.
EnglishThere are plenty of vacant rooms, and I pay thirty-two dollars, cash, for one night.
Nagyon sok üres szoba van, készpénzben kifizetek harminc dollárt egy éjszakára.
EnglishJilly listened tensely as voices in rooms below replaced the boom and crack of
Jilly feszülten figyelt a lentről jövő hangokra, amelyek most még durvábbnak tűntek.
EnglishLights came on in the rooms above the feed store and in the surrounding buildings.
A terménykereskedés fölötti szobákban és szerteszét minden épületben lámpák gyúltak.
English'That word is wilderness, as in no gas stations, no rest rooms, and no motels.'
A vadon szó azt jelenti, hogy arrafelé nincs se motel, se benzinkút, se nyilvános WC.
EnglishThe jurors retreated to their rooms to try and settle their frazzled nerves.
Az esküdtek visszabújtak szobájukba, hátha sikerül magukhoz térniük az izgalomból.
EnglishI walked quickly toward the rest rooms and listened for activity in either one.
Gyorsan a mosdókhoz mentem, és hallgatóztam, hallok-e bármelyik felől zajt.
EnglishI spent a lot of time in those early years weeping silently in dressing rooms.
Sok időt töltöttem azokban a kezdeti években csendesen sírva az öltözőkben.
EnglishI would have to cross the rooms at night, using my flashlight only when necessary.
Végig kell mennem a sötétbe borult termeken, a zseblámpát csak módjával használhatom.
EnglishCandy got to her feet, fighting her giddiness, and went to the door between the rooms.
Cuki felkelt, megküzdött a kábasággal, és a szobákat elválasztó ajtóhoz lépett.
EnglishI had the same rooms every year and there was hardly ever a change in the service.
Hátha akad máshol is hely, ahol megszállhat mondta Rufus Lord vigasztalóan.
EnglishHe can sense the access tubes behind walls and the rooms and closets behind doors.
Megérzi a szervizalagutakat a falakon át, a szobákat és szekrényeket az ajtók mögött.
EnglishYou can shudder with desperation in the rooms of a palace as well as in a crash pad.
Palotában ugyanúgy lehet dideregni a kétségbeeséstől, mint egy koszfészekben.
EnglishShe had not checked out, and the rooms were paid for through noon Saturday.
A portás semmi jelét nem látta annak, hogy a nő férfi kísérővel utazott volna.
EnglishBut yesterday evening, at the sight of his rooms, those scruples had vanished.
De utolsó aggályai is eloszlottak tegnap, amikor belecsöppent új lakásába.

Synonyms (English) for "rooms":

rooms
English
room