EN rope
volume_up
{noun}

rope (also: array, file, line, range)
volume_up
sor {noun}
As he felt Aumun Bezrar's rough hands at his ankles and the prickle of coarse rope, it was Lord Durexter Dagohnlar's chance to faint.
Amikor megérezte Bezrar érintését, és meglátta a bokája felé közeledő kötelet, Durexterre került a sor, hogy elájuljon.
rope (also: braid, ply)
volume_up
fonat {noun}
rope (also: cord, crab, string, tether)
Our only means of restraining him is via a top jaw rope, Get her with a top jaw rope!
Egyetlen eszközünk, amivel megfékezhetjük, egy felső állkapocs-kötél.
A rope, with a hook for the kerosene cans, was being lowered hand over hand.
Horgas végű kötél ereszkedett le, hogy felhúzzák majd a bödönöket.
A rope with a noose at the end dangled from a pulley fixed to the mast.
Az árbochoz rögzített csigáról kötél himbálózott, a végén siklóhurok.
rope (also: halter)
rope (also: lifeline, hawser)
rope (also: rig, rigging, knittle)
rope (also: pearl necklace)
rope (also: wreath, roller ring)
rope (also: twine)
Sandy saw a folded rope of dark liverish red stuff - intestines - piled on top of a bluish-gray sac.
Sandy látta, hogy valami sötét, májvörös fonadék - zsigercsomó - tekeredik össze egy kékesszürke zsák fölött.
rope (also: string)
rope (also: tackle)
He held his breath and reached for the rope that stretched from the parlor through the kitchen to these stairs.
Chris lélegzetét visszafojtva nyúlt a nappali, a konyha és a lépcsők között kifeszített kötél után.

Synonyms (English) for "rope":

rope

Context sentences for "rope" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe call came from a barge floating downstream and a rope flicked over its side.
A kiáltás egy a folyón lefelé tartó uszályról jött, és egy kötelet dobtak feléjük.
EnglishFrom the harness box at the back of the pergola he brought a coil of strong rope.
A baldachin végében lévő szerszámdobozból egy tekercs erős kötelet vett elő.
English'We always like to give a man plenty of rope,' said Superintendent Battle.
- Mi mindig szeretjük, ha az emberek hosszú pórázon mászkálnak - felelte Battle.
EnglishThey've got a nice long rope with knots tied in it to make climbing up and down easy.
Van egy szép, hosszú, megcsomózott kötelük, hogy könnyebben lehessen rajta mászni.
EnglishHe had come this far, and wouldn't let go of the rope now, damned or not.
Idáig eljött, most már nem engedheti el a kötelet, akár átkozott lesz, akár nem.
EnglishHis inert weight, heavier than he had expected, ripped the rope through his fingers.
Himbálódzó teste sokkal súlyosabb, mint sejtette, szinte kitépi markából a kötelet.
EnglishShe was seated on a coil of rope, her back to the iron plates of the bows.
Karikába rakott kötélcsomón üldögélt, hátát az orrtőke vaslemezeihez támasztotta.
EnglishVega pulled the rope to extend the top portion, stopping it just under the window.
Vega meghúzta a zsinórt, hogy kitolja a felső részt úgy, hogy pont az ablak alá érjen.
EnglishI can reach at least four of themmore if El flies a rope to their rails.
- Legalább négyet elérek - vagy még többet, ha El kötelet röpít a korlátjaikhoz.
EnglishLyra was scrambling toward the man from behind, with the loose rope in her hand.
Lyra hátulról kúszott a fiatalember felé, kezében a kibogozott kötéllel.
EnglishA flat-bottomed boat dangled on a frayed rope tied to a post of the pier.
A móló egyik oszlopához kötve lapos fenekű csónak ringatózott egy rojtos kötélen.
EnglishKhamel looped the rope just under the larynx, and wrenched it violently.
Khamel átvetette a hurkot és pontosan a gége alatt kegyetlen erővel megrántotta.
EnglishA girl in a short dress, her hair in blond ringlets one hand holding a jump rope.
Egy loknis hajú szőke kislány rövid ruhában, az egyik kezében ugrókötél.
English...wrap a rope around her head, and then take her to a new river system.
...egy kötéllel betekernénk a fejét, és áthelyeznénk egy másik folyórendszerbe.
EnglishI've never tried to rope a crocodile in the middle of a river like this.
Még soha nem próbáltam a folyó közepén kötelet dobni egy krokodilra, mint most.
EnglishThey tied a stone to a rope, lowered it, and found that the well was eleven meters deep.
Mindaz, amit mond szólalt meg Belbo , egyelőre azért mégiscsak puszta feltevés...
EnglishStealthily Julie and Ramses climbed down the rope ladder into the dinghy.
Julie és Ramszesz óvatosan, lopva mászott le a kötéllétrán az evezős csónakba.
EnglishThere was a tug on the rope, and a yell from Hotchkiss, not of warning but of horror.
Erős rántást érzett a kötélen, majd rémült kiáltás harsant Hotchkiss felől.
EnglishIt suits you, Izarith said, as Candy tied a simple rope belt around her waist.
Illik hozzád mondta Izerit, amikor Cuki megkötötte a derekán az övként szolgáló kötelet.
EnglishThen there was the problem of getting the rope over the branch in the first place.
Következett a feladvány, hogy egyáltalán hogyan veti át kötelét az ágon.