"roster" translation into Hungarian

EN

"roster" in Hungarian

EN

roster {noun}

volume_up
Amíg nem gond neked a hiányos névsor.

Context sentences for "roster" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd, except for making out the duty roster, that was pretty much that.
Eltekintve az őrszolgálati lista összeállításától, nagyjából ennyi volt a gyűlés.
EnglishKnowing Heinrichs work roster, a middle-aged man would be walking his dog there.
Ilyentájt - ismerve Heinrich menetrendjét - egy idősebb férfi sétáltatta arrafelé kutyáját.
EnglishHer mind ran over the roster of priestesses, the young and the old, in Avalon.
Gondolatban végigsorolta Avalon papnőit, fiatalokat és időseket.
EnglishI include a roster of their names and ranks (list attached).
Csatolom a pontos névsort a katonai rendfokozatokkal együtt (fájl csatolva).
English. . but when the Imps put a man on the bounty roster, there's only one way to go!
Csomagoljuk össze, rekkentsük el, aztán igyunk valamit!
EnglishIt was Bob Daggett, of course, who drew up the watch roster.
Persze Bob Daggett volt az, aki megszervezte az őrszolgálati beosztást.
EnglishA wife could swallow only so many rabid fox-tales and unexpected changes in the duty roster.
Egy feleség sem kajálja meg a végtelenségig a veszett rókákról vagy váratlan ügyeleti változásokról előadott meséket.
EnglishHe's listed right here on your official chapter roster, Come on, you got to be kidding me.
Az ő neve is szerepel a hivatalos kérelmeteken, és az ő 0%-os teljesítménye az általatok elért eredményt 58%-ra csökkenti.
EnglishCheck Burnside's duty roster and compare it with that of the two officers you followed last night.
Ellenőrizd Burnside szolgálati beosztását, és hasonlítsd össze azzal a két rendőrével, akiket tegnap éjjel követtél.
EnglishI got it, Noonan said, calling up his roster of known terrorists and inputting the names off the fax.
- Mindjárt adom - közben Noonan előhívta számítógépéből az ismert terroristák listáját, és beütötte a faxon lévő neveket.
EnglishI handpicked you from a roster of over 70 academy graduates.
EnglishI'm gonna set a roster in just a couple minutes.
Pár perc, és összeállítok egy szolgálati listát.
EnglishNorris glanced at the roster, saw that both Andy Clutterbuck and John LaPointe were out on patrol, then at the daywatch board.
Felpillantott a szolgálati beosztóra, és látta, hogy Andy Clutterbuck meg John LaPointe együtt járőrözik.
EnglishWe dont have a De Soto on the roster.
De Sotónk nincs a szolgálati névjegyzékben.
EnglishAs long as you're okay with a bogus roster.
EnglishDo you want on this case roster, yes or no.
EnglishI see you keep up with our duty roster.
EnglishSandy was in the office, beavering away at the weekend duty roster, that big chair fitting him pretty well just then.
Sandy az irodájában volt, keményen gürizett, a hétvégi szolgálati beosztást írta, mostanra egészen jól beleszokott abba a nagy székbe.
EnglishIf he was going to be hunted by every bloodthirsty young blood of Cormanthor, 'twas best to have a full roster of ready magic to call upon.
Ha már Cormanthorban minden ifjabb elf őrá fog vadászni, akkor jobb, ha készenlétben tart egy maroknyi varázslatot.
EnglishMake up a watch-roster.

Synonyms (English) for "roster":

roster
English