Context sentences for "rotary" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishConstant rubbed his left thumb and index finger together in a careful rotary motion.
Constant óvatos, körkörös mozgással összedörzsölte bal hüvelykjét és mutatóujját.
EnglishI'm a Medal of Honor winner a lifetime member of the New Rochelle Rotary Club.
Háborús érdemrendem van, örökös tagja vagyok a New Rochelle Rotary Clubnak.
EnglishHe leaned forward and began to pick out the number on the old-fashioned rotary dial.
Előrehajolt, és tárcsázni kezdte a számokat az ódivatú telefonon.
EnglishMAN: The New Rochelle Rotary Club has a history that goes back to 1919.
A New Rochelle Rotary Club történelme egészen 1919-ig nyúlik vissza.
EnglishI concluded that the Terror, in each of its transformations must be worked by rotary engines.
Ebből arra következtettem, hogy bármilyen formájában haladjon is a Rém, forgómotorok hajtják.
EnglishThe rotary launcher can pump out a missile once every two seconds.
A körforgásos indító minden két másodpercben kiereszt egy rakétát.
EnglishI swear I gave this one last week at the Rotary convention.
Mindegyik egyforma Megesküszöm, hogy múlt héten ugyanezt mondtam a szabadkőművesek gyűlésén.
EnglishHe sits next to me at the Rotary C1ub.You're not copying it there.
Ott ezeket nem másolhatják le, ezt a dossziét oda nem viszik.
EnglishMostly extremely plausible out of something called the Rotary Club that you would never have heard of.
A legtöbbjük rendkívül megnyerő fickó, afféle rotariánus, ha ugyan hallottál a Rotary Clubról.
EnglishIt's an old rotary model, and I almost dial Kelly's number.
Régi, tárcsás készülék; majdnem feltárcsázom Kelly számát.
EnglishThe only reason these people buy touch tone phones is because you can't buy rotary phones anymore.
Az egyetlen oka, hogy ezek az emberek is nyomógombos telefont vesznek az az, hogy tárcsását már nem tudnak.
EnglishEach bomb bay carries one Common Strategic Rotary Launcher filled with eight SRAM short-range attack missiles, Ormack replied.
Mindegyik kamrában van egy-egy nyolc SRAM-mal töltött szabványos hadászati forgótár felelte Ormack.
EnglishWould he be forced to smile on the sidewalks of Bakers and join the Rotary Club, the one founded by his grandfather?
Lehet, hogy akkor majd kénytelen lesz rámosolyogni a járókelőkre, és csatlakozni a Rotary Clubhoz, amit a nagyapja alapított?
EnglishThe reconnaissance pods were gone, to be replaced by rotary launchers that would carry much more lethal warloads than cameras and radars.
A felderítő eszközöket leszerelték, forgódobos kilövők voltak a helyükön, a kameráknál és radaroknál halálosabb rakománnyal.
Englishthe CIA field officer asked Corp as the roa of rotary-wing aircraft became audible fifteen minutes later.
Azt hitte, elfelejtettük? kérdezte a CIA-akciótiszt Corptól, amikor tizenöt perccel később hallhatóvá vált a helikopterek dübörgése.
EnglishI'm getting a flickering low-pressure warning light on the rotary launcher, Angelina said, checking a set of gauges on her right control panel.
- És mi van a Scorpionokkal? - kérdezte Ormack - A rotációs indítóból vészjelzés érkezik, alacsony a nyomás válaszolta Angelina.
EnglishThe Rotary Club.
English(DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I was recently invited to a Rotary Club meeting, where a very interesting debate took place.
(DE) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, nem rég hivatalos voltam egy Rotary Klub gyűlésre, ahol egy igen érdekes vita zajlott.
EnglishAs it gained speed, she held her breath, released the clutch and bit her lip until the unmuffled rotary engine began whining.
Amint jobban felgyorsult, Abby, visszafojtott lélegzettel felengedte a kuplungot, és egészen addig az ajkát harapdálta, amíg a motor köhögni nem kezdett.
EnglishThe fact that the outdated rotary-dial system still in use here made his phones unexpectedly difficult to tap was just something else to feel guilty about.
Az, hogy az elavult, tekerőtárcsás rendszer megnehezíti a telefonja lehallgatását, csak újabb tény, amiért bűntudatot érezhet.

Synonyms (English) for "rotary":

rotary
rotary motion
English