"to rotate" translation into Hungarian

EN

"to rotate" in Hungarian

EN to rotate
volume_up
[rotated|rotated] {verb}

to rotate (also: to revolve, to spin, to swivel, to turn)
to rotate (also: to change, to relay, to relieve)
The Earth's moon is almost two thousand miles in diameter and does not rotate with respect to Earth.
A Föld holdja majdnem háromezer-háromszáz kilométer átmérőjű, és nem forog a Földhöz képest.
Úgyhogy nem is forog.
What happens is, you take pictures as the Earth rotates, you get a fan across the sky.
Ahogy a Föld forog, fényképeket készítünk és így egy az égen átnyúló legyezőt kapunk.
to rotate (also: to gyrate, to screw, to spin, to twirl)
to rotate
to rotate (also: to alternate, to vary)

Context sentences for "to rotate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishROTATE THE TORSO FORWARDS UNTIL IT FORMS AN ANGLE OF 60 * WITH THE THIGHS ;
A törzset előre kell hajtani mindaddig, amíg 60º-os szöget nem zár be a combokkal.
EnglishWe can rotate this pattern in six dimensions, and see that it's quite pretty.
Elforgathatjuk ezt a mintát hat dimenzióba, és láthatjuk, hogy elég csinos.
EnglishTHE LOWER LEG CAN ROTATE REARWARDS ABOUT 120 * FROM THE STRAIGHT POSITION .
A lábszár körülbelül 120°-ot fordulhat el hátrafelé az egyenes helyzetből.
EnglishA little voice in his head said rotate, and the floor came up under his feet.
A padló megemelkedett, a gép törzse követte az orrát az ég felé, és behúzódtak a kerekek.
EnglishYou can rotate them by a sixth of a turn if you ignore the colors.
Ezeket elforgathatjuk egy hatod fordulattal, ha a színüket figyelmen kívül hagyjuk.
EnglishAnd then there is an interesting place halfway along an edge, where I can rotate by 180 degrees.
És van itt még egy érdekes hely az élek felénél, ahol el lehet forgatni 180 fokkal.
EnglishWell, I can rotate by a third of a turn clockwise or a third of a turn anticlockwise.
Elforgathatom harmad fordulattal az óramutató járása szerint, vagy harmaddal az ellenkező irányba.
EnglishI can rotate by a third of a turn around the center of the triangle, and everything matches up.
Elforgathatom egy harmad fordulattal a háromszög középpontja körül, és minden megegyezik.
EnglishEnter the angle (0 to 359 degrees) by which you want to rotate the duplicate object.
Írja be a kettőzött objektum elforgatási szögét (0-359 fok).
EnglishIndicators with pointers (types (a) and (c)) must rotate in a clockwise direction.
A mutatós kijelzők (a) és c) típusúak) az óramutató járásával megegyező irányban kell, hogy forogjanak.
EnglishIndicators with pointers (types (a) and (c)) should rotate in a clockwise direction.
A mutatós kijelzők (a) és c) típusúak) az óramutató járásával megegyező irányban kell, hogy forogjanak.
EnglishThey rotate priests as caretakers for him, Jak explained.
Folyamatosan váltogatják a papokat, akik a gondját viselik magyarázta Jak.
EnglishGENTLY ROTATE THE KJELDAHL FLASK TO MIX ITS CONTENTS .
Óvatosan forgassuk meg a Kjeldahl-lombikot úgy, hogy a tartalma elkeveredjen.
EnglishSo rotate along halfway along the edge, and they all match up.
Forgassuk el az él fele körül, és azt találjuk, hogy minden stimmel.
EnglishSpecifies that you want to move an object with the Rotate tool enabled.
Megadja, hogy forgatáskor az objektumok áthelyezhetők-e.
EnglishAnd a fifth symmetry, I can rotate it by five sixths of a turn.
Az ötödik szimmetria, elforgathatom egy öthatod fordulattal.
EnglishEnter the number of degrees that you want to rotate the selected object.
Írja be a kijelölt objektum elforgatási szögét.
EnglishSmall flick, and the only purpose of that is to rotate his hips so he can get to the opposite side.
Kis rántás, és ennek egyetlen célja az, hogy elforgassa a csípőjét ahhoz, hogy a másik oldalára kerüljön.
EnglishOf its own accord, the volume knob began to rotate to the right.
A hangerőszabályzó gomb elkezdett magától forogni.
EnglishButtons were pushed, switches were tog-gled, and the left-outboard engine began to rotate its turbine blades.
Gombokat nyomtak le, kapcsolókat pattintgattak ide-oda és a bal oldali, legkülső motor rögtön felbúgott.

Other dictionary words