"round about" translation into Hungarian

EN

"round about" in Hungarian

EN

round about {preposition}

volume_up
round about (also: around, towards, toward)
But isn't - didn't - didn't Despard say he'd come round about eleven?
De hát nem arról volt szó, hogy Despard őrnagy tizenegy körül jön?
And the four living creatures had each of them six wings: and round about and within they are full of eyes.
Mind a négy élőlénynek hat-hat szárnya volt körös-körül és belül is, tele szemekkel.
Large hard chairs with rounded red plush seats were backed into the vacant spaces of the wall round about.
Körös-körül nagy, súlyos, kerek plüssüléses székeket állítottak a szabad faldarabokhoz.
round about (also: towards)
They start arriving round about half past eleven.
Körülbelül fél tizenkettő tájban kezdtek érkezni.
Dubois, you were at Yewtree Lodge round about half-past four on that day.
Dubois, hisz maga ott volt Tiszafa-kunyhóban, aznap úgy fél öt tájban.
And I did pass the remark to Elsie, downstairs, that it was funny somebody having a bath round about twelve o'clock.
Én meg azt mondtam Elsie-nek odalent, hogy különös, valaki tizenkét óra tájban fürdik.

Context sentences for "round about" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe bomb had, in fact, wounded several people round about me without touching myself.
A gránát sokakat megsebesített körülöttem, de engem egyetlen szilánk sem ért.
EnglishDubois, you were at Yewtree Lodge round about half-past four on that day.
Ejnye, Mr. Dubois, hisz maga ott volt Tiszafa-kunyhóban, aznap úgy fél öt tájban.
EnglishAccording to Inspector Slack, who's questioned him, he left the show round about midnight.
Slack felügyelő szerint, aki kihallgatta, Blake körülbelül éjfélkor jött el onnan.
EnglishHe stood for a while, looking round about at the quiet dunes and the settling birds.
Egy darabig álldogált ott, körbenézve szemlélte a néma dnéket és az elcsendesed madarakat.
EnglishTitinius is enclosed round about With Horsemen, that make to him on the Spurre, Yet he spurres on.
Titiniust Lovasok kerítik s nekihajtanak, De vágtat ő is, most csaknem beérték.
EnglishYou see, quite a lot of young men come in to Danemouth to the Majestic, from all round about.
Tudja, sok fiatalember jön Danemouthba, a Majesticbe, az egész környékről.
EnglishThis launched a round of stories about folks who'd disappeared.
Erről a megjegyzésről mindenkinek eszébe jutott egy-egy történet eltűnt emberekről.
EnglishGordon was sent to wretched, pretentious schools whose fees were round about 120 a year.
Gordont szánalmas, képmutató iskolákba küldték, ahol átlagosan évi 120 font tandíjat kértek.
Englishfollowed by periods of rest; a round lasts about five minutes.
Az egyes összecsapásokat, amelyek általában öt percig tartanak, rövid szünet követi.
EnglishThen what about a round of Electro-magnetic Golf at St. Andrew's?
Akkor mit szólna egy játszma elektromágneses golfhoz a St. Andrew'sban?
EnglishAnd then there are the people round about who come in and help.
Aztán vannak még mellékszereplők, akik bejáratosak a házba és segítenek.
EnglishBut isn't - didn't - didn't Despard say he'd come round about eleven?
De hát nem arról volt szó, hogy Despard őrnagy tizenegy körül jön?
EnglishMention of the trial brought on another round of questions about the mood of the jury.
És ha már így szóba jött a tárgyalás, következett még néhány kérdés az esküdtek hangulatát illetően.
EnglishHe went on, What would you say was the general opinion round these parts about Sir George and his lady?
Maga szerint mi az általános vélemény a környéken Sir George-ról meg a feleségéről?
EnglishI called the bus station and asked them about the round-trip fare.'
Felhívtam a buszállomást, és megkérdeztem, mennyi egy retúrjegy.
EnglishAnd the four living creatures had each of them six wings: and round about and within they are full of eyes.
Mind a négy élőlénynek hat-hat szárnya volt körös-körül és belül is, tele szemekkel.
EnglishThe room was perfectly round, about fifty feet in diameter.
A helyiség kör alakú volt, átmérője körülbelül tizenöt méter lehetett.
EnglishThe game lord announced that a new round was about to begin.
A játékmester bejelentette, hogy hamarosan új játszma veszi kezdetét.
EnglishAnd this rumour of him went forth throughout all Judea and throughout all the country round about.
Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem jut be oda."
EnglishLarge hard chairs with rounded red plush seats were backed into the vacant spaces of the wall round about.
Körös-körül nagy, súlyos, kerek plüssüléses székeket állítottak a szabad faldarabokhoz.

Similar translations for "round about" in Hungarian

about adverb
about preposition
round noun