Context sentences for "rout" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI could re-rout the output capacitor to the tractor beam From one of the condo wit boxes up there.
Talán felcserélhetném a vonónyaláb kimeneteit... a fenti elektromos szekrényben.
EnglishDamien castrated and stabbed Wynken in front of the women and put them to rout.
Damien az asszonyok szeme láttára heréké ki és szúrta agyon az öcsét, akit nem engedett eltemetni.
EnglishTheir retreat became more rapid, eventually turning into a rout.
Hátrálásuk egyre gyorsabbá vált, és végül fejvesztett menekülésbe csapott át.
EnglishRome’s armies were in rout; their leaders had proven incompetent.
Róma seregei szétzilálódtak, a vezérek teljesen alkalmatlanoknak bizonyultak a hadvezetésre.
EnglishA sharp counterthrust now might break the assault completely and rout the Northland army.
Egy hirtelen ellenlökés most megtörné az északföldi sereg lendületét, és szétzilálná soraikat.
EnglishWorse, there was a good chance of an all-out rout, which would lead to slaughter.
S ami még rosszabb, nagy az esély rá, hogy nyakukba kapják az egész ellenséget, ami persze mészárláshoz vezet.
EnglishBy the time Lake reached California, the rout was over.
Mire Lake elérte Kaliforniát, már tudták az eredményeket.
EnglishThe battle on Yavin 4 had been a complete rout.
A Yavin 4 elleni támadás komplett kudarc volt.
EnglishHe knew he was going to lose, but it would not be a rout.
EnglishBut it was not to be considered, either, that he could stand against the High King who had driven the Saxons into utter rout at Mount Badon.
De nem valószínű, hogy le tudná győzni a nagykirályt, aki a Badon-hegyen végleg kiűzte a szászokat.
EnglishThey build hospitals and orphanages, but they do not call down the angels to rout armies or tame the savage beast.
Emelnek ispotályokat és árvaházakat, de nem szelídítenek vadakat, és nem idéznek angyalokat, hogy futamítanának meg seregeket.
EnglishThe result was another rout, with Lake getting 260 of the 312 delegates at stake on little Super Tuesday.
Az eredmény egy újabb nagy áttörés lett: Lake a Kis Szuperkedden megnyerhető háromszáztizenkét küldöttből kétszázhatvanat állított maga mellé.
EnglishThoroughly put to rout, Balensa exited.
EnglishThat's why I had to rout you out.'
EnglishAnd troops were always marching across the far-flung provinces of the Empire to establish a new Caesar where another had been put to rout.
A csapatok örökös mozgásban voltak a távoli provinciákban, hogy új caesart válasszanak maguknak ott, ahol az előzőt elzavarták.
EnglishHer favourite trick was to rout him out with broom and pan - Now, Mr Comstock, Ive got to do this room out, if you please - from whichever room he had settled down in.
Kedvenc módszere a seprű-serpenyő volt: Most itt kell rendet raknom, Mr. Comstock, ha nem bánja mondta bármelyik szobára, ahol éppen letelepedett.

Synonyms (English) for "rout":

rout