EN

routine {noun}

volume_up
This was supposed to be a routine training exercise and that's all.
Ez egy rutin gyakorlat akart lenni, ennyi az egész.
Another cause for concern is the phenomenon of kidnappings, which have become routine practice for Russia in the occupied zones.
Szintén aggodalomra ad okot az a jelenség, hogy embereket rabolnak el, ami bevált gyakorlat lett Oroszország számára a megszállt övezetben.
The death penalty is outlawed in the Member States of the Council of Europe and hence, in all 27 EU Member States, but it is still routine practice in many countries in the world.
. - (HU) A halálbüntetés tilos az Európa Tanács tagállamaiban, így mind a 27 EU tagállamban, mégis a világ számos országában továbbra is bevett gyakorlat.
routine (also: regular)
Ez legalábbis más volt, mint a megszokott.
He returned to his home in Arlington and to his routine in Washington.
Hazatért arlingtoni otthonába, és folytatta megszokott tevékenységét washingtoni irodájában.
Then why was the goon following him on a routine walk to the courthouse?
Akkor miért követte őt egy pasas, amikor a megszokott útvonalon visszatért a bíróságról?
routine (also: ruling, regular)
It was a routine day on just another rig, but it was not a routine hit.
Szokásos, hétköznapi fúrás volt, az eredmény azonban nem.
It was the good guy-bad guy routine Mark had seen a thousand times on television.
Ez a szokásos kedves rendőr-durva rendőr trükk, amit Mark vagy már ezerszer látott a tévében.
They're doing the usual port-visit routine, letting people aboard and all.
A szokásos kikötő-látogatási alkalmat tartják, ilyenkor felengedik az embereket a hajóra, meg minden.
routine
As happens in all aspects of life, things settled into a routine.
AHOGY az élet minden területén történni szokott, kezdett kialakulni a rutin.
It was not merely a matter of understanding the routine.
Ez nemcsak a rutin megértésének kérdése volt.
She's used to having me away, and we'll get a routine figured out in a day or so.
Megszokta, hogy nem vagyok otthon, és néhány napon belül kialakul valami rutin.
routine
As happens in all aspects of life, things settled into a routine.
AHOGY az élet minden területén történni szokott, kezdett kialakulni a rutin.
It was not merely a matter of understanding the routine.
Ez nemcsak a rutin megértésének kérdése volt.
She's used to having me away, and we'll get a routine figured out in a day or so.
Megszokta, hogy nem vagyok otthon, és néhány napon belül kialakul valami rutin.

Context sentences for "routine" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe's used to having me away, and we'll get a routine figured out in a day or so.
Megszokta, hogy nem vagyok otthon, és néhány napon belül kialakul valami rutin.
EnglishHe isn't getting any parts so he comes in every day and goes through that routine.
Így hát mindennap eljön ide jelenetet rendezni, hogy ki ne jöjjön a gyakorlatból.
EnglishInterrupting a working functionary would be too obvious a disruption of routine.
Ha egy munkájába merült tisztségviselőt szólítana meg, az túl feltűnő lenne.
EnglishHer crew of ten officers and sixty enlisted men was on a routine watch cycle.
A tízfőnyi tisztből és hatvan közlegényből álló legénység rutinőrséget adott.
EnglishRoutine checking of procedures, nothing to worry about, just a pain in the arse.
Csak rutinellenőrzést tartok, hogyan mennek itt a dolgok, ülök a nyakadon.
EnglishWe're getting some stuff via Alice Springs and Diego Garcia, but it's just routine.
Kaptunk néhány dolgot Alice Springsen és Diego Garcián keresztül, de ez csak rutin.
EnglishIt was routine procedure; they always went out to waiting ships by whirlybird.
Rutineljárás volt, mindig ilyen pörgőő szárnyú madárral röpültek a várakozó hajókra.
EnglishIf not, their routine surveillance procedures, no matter how thorough, were predictable.
Ha ez így van, akkor kijátszhatják őket, mert alaposak ugyan, de kiszámíthatóak.
EnglishWe've got the classic mean-cop-nice-cop routine, except we aren't playing at it.
Bedobjuk a klasszikus jó zsaru, rossz zsaru módszert, csak mi ezt nem játékból csináljuk.
EnglishTheir gear was already packed, always set up that way as a matter of routine.
A holmijuk már össze volt csomagolva, rutinszerűen mindig így pakolták el.
EnglishThe lama came to rest on a folded blanket, as Kim went forward with his evening routine.
A láma lepihent egy összehajtott takarón, mialatt Kim elvégezte esti teendőit.
EnglishIt was just a routine report of a rumour running round the island at that time.
Szokványos jelentés a szigetországban akkoriban közkeletű szóbeszédről.
EnglishThis one, however, went to a box number whose traffic was never routine.
Ez most azonban olyan vonalra terelődött, amelyet nem használtak rutinszerűen.
EnglishFor Foyle there was only the silence, the rushing and the hospital routine.
Foyle számára is csak a csend, a távoli robaj és a kórház mindennapos élete létezett.
EnglishIf I disappear or change my routine suddenly... they might wonder why.
Ha eltűnök vagy hirtelen megváltoztatom a szokásaimat... tudni szeretnék, miért.
EnglishThere was a similar warning attached to the self-repair control-routine matrices.
Hasonló figyelmeztetés tartozott az önjavító rutin bels struktúrájához.
EnglishIt was the routine shutdown procedure, albeit many hours off in time.
- Ez volt a rutin zárási eljárás, még ha most órákkal a záróra előtt történt is.
EnglishHer husband had been killed in a 'routine training accident' - the timing was equivocal.
A legkisebbik Zimmer gyerek nagyjából akkor foganhatott, amikor a nő férje meghalt.
EnglishReason told him that it would be routine in every respect, except for the location.
Kivéve azt az apróságot, hogy hamis útlevéllel utazik be Magyarországra.
EnglishCipher traffic was a routine part of his job, but was not all that common.
Ez is a feladatai közé tartozott, de egyáltalán nem volt szokványos munka.