"rowdy" translation into Hungarian

EN

"rowdy" in Hungarian

EN rowdy
volume_up
{adjective}

rowdy (also: pugnacious)
rowdy (also: riotous, truculent, ruffianly)
rowdy (also: rough, tough)
rowdy

Synonyms (English) for "rowdy":

rowdy

Context sentences for "rowdy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA rowdy crowd of Germans laughed and talked on the patio outside the restaurant.
Egy zajos német társaság nevetgélt és beszélgetett az étterem előtti belső udvaron.
EnglishBut in the meantime, I don't think it would hurt to get a little rowdy this weekend.
De addig is, mi bajunk lehet ha bulizunk egyet a hétvégén.
EnglishHe worked slowly around the concrete edge of the basketball court where a rowdy game was in progress.
Módszeresen haladt a kosárlabdapálya betonszegélye mentén, ahol épp egy eldurvult meccs zajlott.
EnglishWhen Mitch was in law school the lovemaking had been frequent and rowdy; now it was practically nonexistent.
Amikor Mitch még egyetemre járt, gyakran és szenvedélyesen szeretkeztek: mostanság szinte soha.
EnglishAt the church's strawberry festival one year, there was this rowdy man, mean on drugs or drink.
A templom Eper Fesztiválján, emlékszem, egyszer volt egy nagyszájú, ellenszenves alak, rettenetesen részeg volt.
EnglishRowdy-dow and a hot-cha-cha, as my old mother used to say.
Hopszasza, hopszasza, ahogy öreganyám mondogatta.
EnglishShe plucked a few notes at random, bent to adjust one of the' strings, then broke into a rowdy drinking song of the armies.
Megpendített néhány futamot, felhangolt egy húrt, aztán a katonák egyik féktelen bordalára zendített rá.
English- Rowdy Roddy, isn't this the guy Svening had arrested?
EnglishIf even the biggest and meanest son of a bitch in the place gets rowdy, I don't ever have to touch him to quiet him down.
Ha egy nagydarab fickó is kezd el balhézni, én le tudom csillapítani anélkül, hogy egy ujjal is hozzá kellene érnem.
EnglishThe crowd was rowdy and under thirty.
A tömeg lármás volt és huszonévesekből állt.
EnglishSo I couldn't figure out for the life of me why we were supposed to be so rowdy, or why we had to spell this word incorrectly.
Azóta sem bírtam rájönni, hogy miért kellett olyan zajosnak lennünk, de még kevésbé, hogy miért kellett helytelenül betűznünk ezt a szót.
English- Hey, how are you doin', Rowdy?
EnglishHe trailed Boyette for twenty miles after a rowdy landfill meeting in Houma, and waited patiently in the darkness behind the roadhouse.
Miután a szenátor megint tartott egy gyűlést Houmában, negyven kilométeren keresztül követte, majd türelmesen várakozott a sötétben, a bordélyház mögött.
EnglishThey grew so rowdy and boastful, Marcellus doing little to check them, that frequent clashes occurred between them and the party of Agrippa.
Mivel Marcellus nem intette le őket, olyan hangosan és pöffeszkedően viselkedtek, hogy igen gyakran összetűzés volt köztük és az Agrippa-pártiak között.
English'He and his friends sometimes got a little loud, I guess, but they rarely got rowdy there's a difference, although it's hard to explain and they never got out of control.
- Néha lehet, hogy kissé hangosabbak voltak a barátaival, de sohasem lármásak - bár nehéz pontosan leírni, mi a különbség -, és sohasem vadultak meg.