EN

rub {noun}

volume_up
Arcmosás után derék dörzsölés!
It seemed like an awful lot of rubbing for a little warmth.
Végtelen dörzsölés egy kicsi melegségért.

Context sentences for "rub" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe seemed to rub along his side and Creideiki thought he could almost feel her.
Nukapai mintha nekidörgölőzött volna; Creideiki szinte érezte a bőrén az érintést.
EnglishI would plead with him shamelessly, and rub his nose in my Doctor of Mixology degree.
Szégyentelenül könyörögnék neki, és az orra elé tartanám a bármixeri diplomámat.
EnglishWe cannot ride into town so free and easy, to rub elbows with the bumpkins!
- Nem lovagolhatunk be egyszerűen a városba, és nem keveredhetünk el a tömeggel.
EnglishHis hand went to the small white scar on his forehead and began to rub it nervously.
Ujja a homlokán lévő kis fehér sebhelyre tévedt, idegesen dörzsölgetni kezdte.
EnglishYou rub-- He glanced at Ralph, who blurted out the last confession of incompetence.
A szeme sarkából Ralphra nézett, aki kibökte tehetetlenségének utolsó bizonyítékát.
EnglishA Moon-claws man who'd been pursuing them was stumbling and rub-bing at his shoulder.
Egy Holdkarom állt mögöttük - eddig őket üldözte - döbbenten markolászva a vállát.
EnglishWhat would be worrying is if this approach were to rub off on all the Member States.
Igen aggasztó volna, ha ez a megközelítés a többi tagállamra is átterjedne.
EnglishYou're like a stray dog that wandered into my house one day looking for a belly rub.
Te egy kóbor kutya vagy, aki betévedt a házamba, mikor finom húst szagolt.
EnglishAnd if I take a reed -- if I rub this, something very amazing happens.
És ha fogok egy nádszálat, és dörzsölni kezdem, valami nagyon érdekes történik.
EnglishWhen expressing an opinion he would rub his nose with the back of his left forefinger.
Ha véleményt mondott, bal mutatóujjának belső felével megdörgölte az orrát.
EnglishWe could make scratches on bark, said Simon, and rub black stuff in.
Fahéjba lehetne belekarcolni mondta Simon , aztán valami feketét beledörzsölni.
EnglishHe started to rub at his eyes, realized he was still wearing gloves, and stripped them off.
Megdörgölte a szemét, rájött, hogy még mindig kesztyűben van, úgyhogy lehúzta.
EnglishBut the dog would come back soon, and when he did, Joe would rub his nose in that mess.
De nemsokára hazajön, s amikor megjön, Joe beleveri az orrát a piszkába.
EnglishI rub her hair and whisper in her ear until the intercom interrupts.
A haját simogatom és a fülébe sustorgok, amíg a házi telefon közbe nem szól.
EnglishLong ago he had learned to rub against things, and he discovered what that could do to him.
Régen megtanulta, hogyan kell dolgokhoz odadörgölőzni és azt is, hogy ez mivel járhat.
EnglishGordon spared ten minutes to rub down his damp mount and fill her feedbag.
Tíz percet szánt arra, hogy lecsutakolja megizzadt lovát és megtöltse az abrakos tarisznyát.
EnglishI composed whole gardens of lovely mythic creatures only to rub them out.
Egész kerteket alkottam, tele bájos mitológiai alakokkal, csak azért, hogy kitöröljem őket.
EnglishThe feel of it, the rub of it against me, so close, so eager, was ter- rible.
Szörnyű érzés volt, ahogy megérintett, mohón hozzám dörgölőzött.
EnglishExpensive, thatan' right from the outset, be-fore they'd taken two coins to rub together.
Drága... és megvolt nekik, mielőtt egyetlen érmét is elvettek volna.
EnglishWhen Mondale got his hand back, he didn't rub it or even try to flex the pain out of it.
Amikor Mondale elvette a kezét, nem dörzsölte, nem is mozgatta meg.

Synonyms (English) for "rub":

rub