EN

rubbed {adjective}

volume_up
Twelve miles a day has the dooli travelled, as the greasy, rubbed pole-ends show, and by roads that few Sahibs use.
A hordágy tizenkét mérföldet utazott naponta, amint a zsíros, simára kopott fogantyúk mutatják - és olyan utakon, amerre sahibok ritkán járnak.

Context sentences for "rubbed" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe tugged her chin and rubbed her cheeksshe tried to talk to him with her hands.
Az állát s a két orcáját dörgölte, mint aki a keze segítségével próbál értekezni.
EnglishI sat up on the bed and put my feet on the floor and rubbed the back of my neck.
Fölültem az ágyon, leraktam a lábamat a padlóra, és megdörzsöltem a nyakszirtemet.
EnglishWhen a man worked with the dead, some of the mystery of death rubbed off on him.
Ha egy ember halottakkal foglalkozik, valamennyi átragad rá a halál misztériumából.
EnglishSandy closed his eyes, rubbed his knuckles against them, and wished for Tony.
- Sandy lehunyta a szemét, megdörgölte, és azt kívánta, bárcsak itt lenne Tony.
EnglishGurgeh rubbed his beard, looking out of the window towards the forest above Ikroh.
Gurgeh megdörzsölte a szakállát és kinézett az ablakon az erdő felé, Ikroh fölött.
EnglishHe rubbed absently at the small white scar high on his forehead as he did so.
Közben szórakozottan megvakarta a magasan a homlokán lévő kis fehér sebhelyet.
EnglishConstant rubbed his left thumb and index finger together in a careful rotary motion.
Constant óvatos, körkörös mozgással összedörzsölte bal hüvelykjét és mutatóujját.
EnglishHe rubbed his eyes and yawned so deeply she heard little cracking noises in his jaw.
A fiú megdörgölte a szemét, és akkorát ásított, hogy az állkapcája ropogott belé.
EnglishFacing them was a lady in a pale moss-green, rather rubbed, velvet tea gown.
Halvány libazöld és itt-ott kikopott bársony pongyolába öltözött nő állt előttük.
EnglishMy mother dipped a hand towel in the tub and gently rubbed his neck with it.
Anyám belemártott egy kéztörlőt a vízbe, és gyengéden lemosta vele apám hátát.
EnglishHe rubbed at his eyes as if he could scrub the whirling spots of color away.
Megdörzsölte a szemét, mintha ki tudná törölni belőle a vibráló fénykarikákat.
EnglishHarry removed his reading glasses for the tenth time, and rubbed his face.
Harry levette az olvasószemüvegét, már vagy tizedszer, és megdörzsölte az arcát.
EnglishHe pulled a handkerchief from his rear pocket and furiously rubbed his glasses.
Hátsó zsebéből elővett egy zsebkendőt, és dühödten dörzsölni kezdte vele a szemüvegét.
EnglishShe dismounted, rubbed Siptah's cheek and dried her hand on the edge of his blanket.
Inkább a vízbe fulladásra hajlamosak tette hozzá Morgaine, majd leszállt a lováról.
EnglishRavelston, deferential even to the opinions of the dead, rubbed his nose.
Ravelston, aki a holtak véleményét is tiszteletben tartotta, az orrát dörgölte.
EnglishHe rubbed it with his fingerwell, affectionatelywhen he told me about it.
Szinte szeretettel dörzsölgette az ujjával, miközben elmesélte nekem az esetet.
EnglishChrono took his good-luck piece from his pocket, and rubbed it between his palms.
Chrono elővette zsebéből a kabaláját, és a két tenyere közt megdörzsölte.
EnglishHe rubbed his arm and took a few steps forward, into the path of the Red Bull.
Megdörzsölte a karját, és tett egypár lépést előre, a Vörös Bika nyomában.
EnglishFrom time to time she rubbed her fingers across an oval crystal set in that band.
Időről időre ujjaival megdörzsölgetett a karperecen egy ovális kristályt.
EnglishHe swallowed with some difficulty, took a few more deep breaths, rubbed his beard.
Nehezen tudott csak nyelni, vett még néhány mély lélegzetet, megdörzsölte a szakállát.

Synonyms (English) for "rub":

rub