EN

rubber {noun}

volume_up
rubber (also: condom, durex)
rubber (also: condom, skin, durex)
rubber (also: skin, durex)
Romlékony a koton egyáltalán?
rubber (also: eraser)
rubber (also: gum)
They had left zigzagging loops of burned rubber for a hundred and thirty feet.
Mögöttük vagy harminc méteren át húzódott cikcakkos vonalban az égett gumi nyoma.
Rubber squeaked minutely on the wooden floor, the cries of mice.
A gumi mintha egér cincogna-megnyikordult a fapadlón.
The roller was dusty, its hard rubber scarred and pitted.
A henger poros volt, a kemény gumi összevissza karcolódott.
rubber
volume_up
robber {noun} (bridzsben)
Gém és robber mondta Race ezredes.
Én vezettem a harmadik robber táblázatát.
These are the first three rubbers the other evening, he explained.
Tegnap este ez volt az első három robber magyarázta.

Context sentences for "rubber" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTeager, Will Call, and stamped Paid with a rubber stamp.
H. R. Teager, Will Call nevére volt kiállítva, gumibélyegzővel rányomták: Fizetve.
EnglishThey had left zigzagging loops of burned rubber for a hundred and thirty feet.
Mögöttük vagy harminc méteren át húzódott cikcakkos vonalban az égett gumi nyoma.
EnglishHe pulled a routing slip from his drawer and rubber-banded it to the records package.
Kivett a fiókból egy kísérőlapot, és rágumizta a nyilvántartástól kapott pakkra.
EnglishHogan gave the thick rubber band an experimental tweak, then stripped it off.
Hogan próbából meghúzogatta a széles gumigyűrűt, aztán lefejtette a fogsorról.
EnglishThey use a band -- basically a rubber band, like this, only a little smaller.
Egy szalagot használnak - egy sima gumiszalagot, mint ez, csak egy kicsit kisebbet.
EnglishHere we are meekly rubber-stamping the decisions of our 27-member politburo.
Mi itt alázatosan bólogatva fogadjuk el 27 tagú politbürónk állásfoglalásait.
EnglishWell, since I thought I had the time, I went and bought a rubber drawsheet for her bed.
Hát, mivel azt hittem, ráérek, elmentem, és vettem egy gumilepedőt Regan ágyára.
EnglishShe unfolded the handkerchief without touching it by using the rubber tip of the pencil.
A ceruza radírvégével széthajtogatta a zsebkendőt, anélkül, hogy hozzáért volna.
EnglishIt contained thirty bundles of hundred-dollar bills in packs bound by rubber bands.
Harminc köteg százdolláros - gumival összekötözve - borult ki az asztalra.
EnglishWhen an adult sees things that aren't there, we consider him ready for the rubber room.
Amikor egy felnőtt lát olyasmit, ami nincs, úgy gondoljuk, a gumiszobában a helye.
EnglishChris crept up the stairs, his rubber-soled shoes touching the concrete softly.
Chris felosont a lépcsőn, cipőjének gumitalpa puhán érintette a betont.
EnglishRubber heels squeaked on the linoleum between the rug and the door sill.
A férfi cipőjének gumisarka nyikorgott a linóleumon, a szőnyeg és a küszöb között.
EnglishIt was as clean and sterile as the first, probably typed with rubber gloves.
Ugyanolyan színtelen és steril volt, mint az első, mintha gumikesztyűben gépelte volna.
EnglishIf there's not a real snake or a rubber snake around, there's always a bucket or something.
Ha nincs a közelben egy kátránnyal teli üst, egy vödröt legalább mindig találok.
EnglishA rubber raft full of kids splashing moved aimlessly between the boats.
Egy fröcskölő gyerekekkel teli gumicsónak úszkált céltalanul a két vitorlás között.
EnglishI walked on rubber heels across to the garage and tried to open one of the two wide doors.
Hangtalanul vágtam át a garázshoz, és megpróbáltam kinyitni az egyik széles ajtót.
EnglishBut they went ahead and put in a black rubber stopwatch holder anyway.
De ők azért csak beszereltek egy fekete gumiból készült tartót a stopperük számára!
EnglishBoth men were using binoculars, green, rubber-coated military-issue.
Mindketten távcsövet tartottak a kezükben, zöld, gumibevonatú katonai változatot.
EnglishThey also wanted to sell him a lifelike rubber vagina for when he was lonesome.
El akartak adni neki egy élethű gumihüvelyt is, magányosság esetére.
English'Surely a great many people wear shoes with rubber studs in them?' asked Poirot.
- De hát rengeteg ember visel ilyen cipőt, nem? - kérdezte Poirot.