"rubbery" translation into Hungarian

EN

"rubbery" in Hungarian

EN

rubbery {adjective}

volume_up
A fine silvery webbing capped the rubbery, convoluted ball.
A gumiszerű, szétzúzott koponya maradványai közül kivillant egy ezüstszínű fémháló.
With heavy feet and rubbery knees, I walk with zero confidence to the gate in the bar.
Súlyos lábakkal, gumiszerű térdekkel és nulla önbizalommal odasétálok a korláton lévő kis ajtóhoz.
Tom tried to ride it out, lying face down on the pungent, rubbery weeds.
Próbálta pihentetni, miközben hason feküdt a bűzös, gumiszerű növényzetben.

Context sentences for "rubbery" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTom tried to ride it out, lying face down on the pungent, rubbery weeds.
Próbálta pihentetni, miközben hason feküdt a bűzös, gumiszerű növényzetben.
EnglishAnd that's your whole trouble, @kins grunted, tearing out a clump of rubbery red.
Más baj nincs? dörrent az emberkére, és kitépett egy fűcsomót.
EnglishThey were weak and rubbery and still somewhat numb, but they moved at her command.
Bár gyenge, és zsibbadt volt, azért sikerült megmozdítania.
EnglishWith heavy feet and rubbery knees, I walk with zero confidence to the gate in the bar.
Súlyos lábakkal, gumiszerű térdekkel és nulla önbizalommal odasétálok a korláton lévő kis ajtóhoz.
EnglishA fine silvery webbing capped the rubbery, convoluted ball.
A gumiszerű, szétzúzott koponya maradványai közül kivillant egy ezüstszínű fémháló.
EnglishNergal, rightful Prince of Hell, whirled around as quickly as he could on rubbery limbs.
Nergal, a Pokol törvényes hercege megpördült, amilyen gyorsan csak új, gumiszerű lábaitól tellett.
EnglishI didn't realize my legs had gone rubbery until I sat down and felt them trembling.
Nem is éreztem, hogy a lábam gumiból van, csak amikor leültem az íróasztal mellé, és elkezdett reszketni.
EnglishIt was rubbery and bending against the thrust of the boatman’s oar.
Meghajlott, rugalmasan feszült a ladikos csáklyájának.
EnglishHe stretched to the side, curling his legs up and thrusting against the rubbery stretch of the electrostatic fields.
Felhúzta a lábát, és az elektrosztatikus mező gumiszerű falának feszítette a talpát.
EnglishHe slashed at a rubbery potato and wounded himself again.
- Belevágott egy fagyott krumpliba, és ismét megsebezte magát.
EnglishTheir legs and webbed feet were bright, rubbery blue.
Csüdjük és úszóhártyás lábfejük ragyogó kék színben pompázott.
EnglishThere was warm, rubbery stuff over rods of some kind.
Meleg, rugalmas anyag volt, alatta valami pálcikaféleségek.
EnglishThen it began to haul itself up, its water-rotted bones rubbery.
EnglishShe had purchased him when he'd been just a sprig with four stubby branches and sixteen thick rubbery leaves.
Akkor vette a növényt, amikor annak még csupán négy rövid és zömök ága volt, rajta tizenhat húsos levéllel.
EnglishTheir skin was the texture of chalky putty, almost rubbery in appearance, and they moved in the manner of mindless beings.
A bőrük olyan volt, akár a meszes gitt, csaknem gumiszerű, és úgy mozogtak, mintha nem lenne eszük.
EnglishI tend to think of human beings as huge, rubbery test tubes, too, with chemical reactions seething inside.
= Máskor meg úgy gondolok az emberi lényekre, mint hatalmas, ruganyos kémcsövekre, melyekben kémiai reakciók fortyognak.
EnglishI know of no disease Scully touched the skin on Ruckman's arms, which hung like loose folds of rubbery fabric draped on the bones.
Egyetlen más betegséget, szert vagy idegmérget sem ismerek, amely pár óra leforgása alatt halált okozna.
EnglishThe suit came in two pieces: a skintight rubbery body stocking, and a helmet attached to a heavy backpack.
Az öltözet két részből állt: egy testhez álló, gumiszerű, tetőtől talpig érő harisnyából, és egy nehéz hátizsákhoz, csatolt sisakból.
EnglishHe was in a shallow, rubbery dimple.
Egy sekély, rugózó gödröcske közepén állt.
EnglishWhich represents good and which represents evil -- he asked me, the rifle or the rubbery, jiggling, giggling bag of bones we call the body?
Melyik képviseli a jót és melyik a rosszat kérdezte , a fegyver vagy a nyúlós, izgő-mozgó csontzsák, amit testnek hívunk?

Synonyms (English) for "rubbery":

rubbery