"rubble" translation into Hungarian

EN

"rubble" in Hungarian

EN

rubble {noun}

volume_up
Either the fire had consumed their remains, or rubble and earth covered them.
Vagy a tűz emésztette el a maradványaikat, vagy a föld és a törmelék temette el őket.
Rubble and foul silts formed the banks, crawling with vermin.
Szemét és büdös törmelék építette ki a partját, a mederben poshadt víz csordogált.
The ground was hard and coated with rubble and loose topsoil that made the footing treacherous.
A föld kemény volt, a törmelék veszedelmessé tett minden lépést.
Mountains of rubble-still nurturing the dead like bulbs ready to sprout as the spring weather warmed-clogged the streets.
Kőtörmelék-halmok torlaszolták el az utcákat, amelyek alatt holttestek szunnyadtak, akár a virághagymák, tavaszi csírázásra várva.
And if you looked closely at that filth you could see it wasn't just dirt, it was flesh, it was rubble, it was porcelain fragments, newspapers.
És ha közelebbről megnézted ezt a koszt, láttad, hogy ez nem egyszerűen piszok; hús, kőtörmelék, porcelándarabok, újságpapír.
A new crater opened in the asteroid below him and a flower of rubble sprang upwards, rapidly outdistancing a dull steel ball that followed leisurely, turning in a weary spin.
Új kráter nyílt alatta az aszteroidában, és kőtörmelék virág röppent fel egy tompa acéllabda előtt, amely fáradtan forogva, lustán indult a nyomába.
rubble

Context sentences for "rubble" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishDust choked them, and when it cleared a mass of rubble partly blocked the entry.
Vanye az ajtókerethez érintette a kard markolatát, és a nehéz kőajtó félresiklott.
EnglishUlan Dhor now searched the rubble with an expression as careful as the fishermen's.
Most már Ulan Dhor is ugyanolyan óvatosan fürkészte a romokat, mint a halászok.
EnglishAs the car swerved and darted through glass and concrete rubble, Corbell wondered.
Miközben a kocsi szélsebesen suhant az üveg és pala épület felé, Corbell tanakodott.
EnglishThe main road has been cleared of rubble and that is about the extent of it.
A főútról eltakarították a törmeléket, ennél aztán sokkal több nem is történt.
EnglishNow imagine archeologists digging through the rubble of one of our cities.
Képzeljük most el, hogy a régészek átássák magukat egyik városunk törmelékhalmán.
EnglishStone blocks, aye, but only to clear a way through rubble to the space beyond.
Kövek, igen, de csak hogy megtisztuljon az út az alattuk rejtőzködő térhez.
EnglishEither the fire had consumed their remains, or rubble and earth covered them.
Vagy a tűz emésztette el a maradványaikat, vagy a föld és a törmelék temette el őket.
EnglishI reckoned by scent at least three dead bodies, scattered through the rubble.
Szagról legalább három hullát azonosítottam a hulladék különböző szintjein.
EnglishShe had expected the world she'd left to be waiting when the walls were rubble.
Arra számított, hogy a törmelékeken túl az a világ várja majd, melyet nemrég hagyott ott.
EnglishThe monofilament cable was almost invisible against the rubble and ooze of the sea floor.
Az egyszálas kábelt alig lehetett észrevenni a tengerfenék zavaros iszapjában.
EnglishPiles of rubble which had once been city walls were only yards from where I stood.
Romhalmaz volt tőlem alig néhány ölnyire, az egykori városfalak helyén.
EnglishThere's a skinny, bearded fellow Sanding on a pile of rubble haranguing them.'
Az egyik kőhalmon egy sovány, szakállas férfi áll, és prédikál nekik.
EnglishIn response, searing rays were fired by Gornon's supporters on the surrounding rubble piles.
Válaszképpen a környező törmelékhalmok mögül tüzet nyitottak R. Gornon segítői.
EnglishSomething scurried through the rubble to one side, causing the Borderman to start.
Oldalt surrant valami a romok között, és a határvidéki összerezzent.
EnglishThink of the great English Cathedrals torn down to rubble by the arrogant King Henry.
Gondolj a nagy angol székesegyházakra, amelyeket leromboltatott a pökhendi Henrik király!
EnglishWhen an earthquake happens, the first thing you need to do is to clear the rubble.
Amikor földrengés történik, az első teendő a törmelék eltakarítása.
EnglishThe right gate collapsed, splintering, then crumbling into rubble.
A jobb oldali kapuszárny forgácsokat szórva megdőlt, majd fadarabokká esett szét.
EnglishWaiting for sunlight so the smoke and rubble could be broadcast to a jaded nation.
Arra, hogy felkeljen a nap, és az elcsigázott nézőknek meg tudják mutatni a füstölgő romokat.
EnglishHe lay partially covered by the mass of rubble, his groping mind trying to shake itself awake.
Félig eltemetve feküdt az omlásban, agya zavarodottan kapkodott az eszméletért.
EnglishJack, those remains you found in the rubble, they're not Dolarhyde's.
A maradványok, amiket a romok közt találtunk...nem Dolarhyde-tól származnak!

Synonyms (English) for "rubble":

rubble