"rue" translation into Hungarian

EN

"rue" in Hungarian

HU

Context sentences for "rue" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYour countess is called Anastasie de Restaud, and she lives in the Rue du Helder.
Az ön grófnéja nem más, mint Anastasie de Restaud, aki a Helder utcában lakik.
EnglishThere were no trishaw-drivers nearer than the Rue d'Ormay when I went out.
Amikor kiléptem a ház elé, nem volt triksa a közelben, csak a Rue dOrmay sarkán.
EnglishI retrace my steps, north, and find myself at the corner of rue de Montmorency.
Megfordulok, visszamegyek északkeletnek, a rue Montmorency sarkához érek.
EnglishIn Paris I got into^a taxi and told the driver to take me to rue de la Manticore.
Párizsban fogtam egy taxit, és elvitettem magam a rue de la Manticore-ba.
EnglishI rue the day when we might be ruled by the extreme right or the extreme left.
Keserves lesz az a nap, amelyen akár a szélsőjobb, akár a szélsőbal uralma alá kerülünk.
EnglishHe met the forger in the bar off the Rue Neuve that evening, arriving shortly after six.
A hamisítóval este találkozott a Rue Neuve egyik mellékutcájában levő bárban.
EnglishWe have buildings in Beaulieu, we have buildings on the Rue de Genève and some others also.
Vannak épületeink Beaulieu-ben, vannak épületeink a Rue de Genève-en, és máshol.
English`That night I came home in the Rue Royale I only wanted to talk to you!'
Azon az éjszakán, amikor hazajöttem a Royale utcába, egyedül veled akartam beszélni!
EnglishAt last he reached the Rue du Helder, and asked for the Comtesse de Restaud.
Végre ott volt a Helder utcában, és Restaud grófné után kérdezősködött.
English'It is addressed to a Captain O'Neill at Rue de Quenelles No 15, Paris.'
-O'Neill kapitányhoz van címezve Párizsba, Rue de Quenelles 15. szám alá.
EnglishI was turning into the Rue Dumaine, moving past darkened windows.
Befordultam a Dumaine utcába, szaporán lépkedtem az elsötétült ablakok mellett.
EnglishIt was the kind of shop you see in Bond Street or the Rue de la Paix.
Ez az üzlet akár a Bond Streeten vagy a Rue de la Paix-a is lehetett volna.
EnglishI watched him from the window, going away across the rue Catinat.
Az ablakon át figyeltem, amint távoztában átmegy a Rue Catinat túlsó oldalára.
EnglishA long time ago, this was found in the flat in the Rue Royale, in a hiding place.
Valamikor régen ezt találták a Royale utcában, egy rejtekhelyen.
EnglishYour best bet's to grab him later when he returns to his apartment on the Rue de la Paix.
Célszerűbb megvárni, amíg hazamegy a Rue de la Paix-n lévő lakásába, és ott lecsapni rá.
EnglishI turned into rue Saint-Jacques, every now and then looking over my shoulder.
Elindultam a rue Saint Jacques-on, de minduntalan hátrafordultam.
EnglishShe sent letters to me in the Rue Dumaine; please come and cure him.
Leveleket irkált a Dumaine utcába, hogy menjek át, gyógyítsam meg Darcyt.
EnglishWhy not arrange to meet at the Librairie Sloane, 3 rue de la Manticore, in a week's time?
Mit szólna egy randevúhoz a Sloane könyvesboltban, rue de la Manticore 3, mához egy hétre?
EnglishThe identity card gave his address as 154 Rue de Rennes, Paris 6eme.
A személyazonosságiban lakcímként ez állt: 154 Rue de Rennes, Paris 6éme.
EnglishI returned to the flat in the Rue Royale more than four times during my search for Merrick.
Míg Merricket kerestem, négyszer is visszamentem a Royale utcai lakásba.

Synonyms (English) for "rue":

rue