"rueful" translation into Hungarian

EN

"rueful" in Hungarian

EN

rueful {adjective}

volume_up
Across the room was a cage; into this Turjan gazed with rueful vexation.
A szoba túlfelén ketrec lógott; ezt bámulta Turján bánatos bosszankodással.
Maska, seeing the revulsion on Floyt's face, was silently rueful.
Maska észrevette az irtózást Floyt arcán, és bánatos hallgatásba süppedt.
Bánatos arcot vágott.

Context sentences for "rueful" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

Englishsaid Kim, bubbling with mirth at the lama's rueful face.
- Jaj, szent atyám! - szólt Kim, szörnyen mulatva a láma siralmas ábrázatán.
EnglishAcross the room was a cage; into this Turjan gazed with rueful vexation.
A szoba túlfelén ketrec lógott; ezt bámulta Turján bánatos bosszankodással.
EnglishFor the first time Daneel Olivaw showed expression, a rueful grimace.
Daneel Olivaw arcán a beszélgetés során most először jelent meg valamilyen érzelem.
EnglishNergal gave his captive a nod of rueful agreement and a wintry smite.
Nergal szánalmasan a foglya felé biccentett, majd fagyosan elmosolyodott.
EnglishMaska, seeing the revulsion on Floyt's face, was silently rueful.
Maska észrevette az irtózást Floyt arcán, és bánatos hallgatásba süppedt.
EnglishEver since I was a young man, he had said with a rueful chuckle, and that was many years ago.
- Kora ifjúságom óta kínoz - mosolyodott rá Keetonra kesernyésen -, vagyis igen-igen rég.
EnglishLestat sat back, merely regarding the remarkable object with a raised eyebrow and a rueful smile.
Lestat hátradőlt, felvonta a szemöldökét, és kesernyés mosollyal nézte a baljós tárgyat.
EnglishChris shook her head; rueful; recalling: she had almost named her Goneril.
Chris szomorúan megrázta a fejét, és az jutott eszébe, hogy kis híján Gonerilnek nevezte el a lányát.
EnglishThe Englishman nodded several times, as if in rueful contemplation of a past life full of errors.
Az angol sűrűn bólogatott a belga szavaira, mint aki szánja-bánja eddigi elhibázott életét.
EnglishMichael spoke with a charming confidential rueful air.
Ebben a mosolyban egyformán volt cinkos bizalom, lebilincselő báj és bűnbánás.
EnglishAssuming anyone can understand it in the first place, Wexton said with a rueful shake of the head.
Feltételezve, hogy először is van olyan, aki meg tudja érteni jegyezte meg Wexton, makacsul rázva a fejét.
EnglishIf you're quiet you can hear its shuffling, rueful tread.
Ha csöndben vagy, hallhatod is gyászos csoszogását.
EnglishA rather rueful smile overspread the French detective's face.
EnglishLaverty gave the taller elf a rueful shake of his head.
Laverty barátságosan megcsóválta a fejét.
EnglishDuke Luhalcx showed a rueful half-smile.
Luhalcx herceg arcán sajnálkozó félmosoly jelent meg.
EnglishHis voice, like his smile, was frankly rueful.
Hangja, mosolya egyaránt bűnbánatra vallott.
EnglishLord Asriel watched with rueful admiration.
Lord Asriel kesernyés ámulattal nézett utána.
EnglishAmaranthae shook her head in rueful amusement.
EnglishThen there'll be a stretch of bad days and I'll know it's no error, just time marching on, that shuffling, rueful tread.
Azután következik egy sorozat rosszabb nap, és már tudom, hogy ez nem tévedés, az idő halad, csoszogó, gyászos léptekkel.
EnglishMelancthe gave her head a rueful shake.

Synonyms (English) for "rueful":

rueful
ruefulness