EN

rug {noun}

volume_up
rug (also: blanket)
Sitting in the big armchair in his library, a pillow behind his head and his feet up on a pouffe, with a rug over his knees to emphasize his invalid status.
Könyvtárszobájában üldögélt, terebélyes karosszékében, feje mögött párna, lábát zsámolyon nyugtatta, térdén pokróc figyelmeztetett rá, hogy gyengélkedik.
Desk covered with widgetry; cloud-rug; phone booth; picture window.
Mindenféle szerkentyűkkel borított asztal; vastag szőnyeg; telefonfülke"; ablak.
The reception area is surprisingly nice, with an oriental rug over faux hardwood flooring.
A fogadóhelyiség meglepően szép, keleti szőnyeg borítja a hajópadlót.
Cloud-rug cushioned his feet and blotted up the sound of his breathing.
Vastag szőnyeg tompította lépteit és nyelte el lélegzésének a neszét.

Context sentences for "rug" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn his excitement Timothy had kicked aside his rug and had sat up in his chair.
Timothy izgalmában lerúgta magáról a takarót, és felegyenesedett a karosszékben.
EnglishHe occasionally leaped off the rug and came down making dog grunts in his throat.
Fel-felugrott a levegőbe, visszaesett, és közben morgott, mint egy igazi kutya.
EnglishA broken window with snow swirling in; already it had frosted the edge of the rug.
A törött ablakon át kavarogva áradt be a hó; a szőnyeg szélén már meg is fagyott.
EnglishThe picture window was intact, and rain had not ruined the desk or the rug.
Az ablakok érintetlenek, és az eső nem tette tönkre az asztalt vagy a szőnyeget.
EnglishShe wore a fur coat, had a rug over her knees and was sipping a whisky and soda.
Szőrmekabát volt rajta, térdeit takaróba burkolta és whiskyt szürcsölgetett szódával.
EnglishNo other furniture, no paintings, no bookshelves, no drapes, no rug, no chandelier.
Egyéb bútor, festmény, könyvespolc, függöny, szőnyeg, csillár nem volt benne.
EnglishIt was crumpled along the driver's side of the Buick like a scuffed-up rug.
A vezető felőli oldalon hevert összegyűrve, mint egy szőnyeg, amibe belebotlottak.
EnglishI went along the apricot rug and through the archway to the head of the stairs.
Végigmentem a barackszínű szőnyegen, és a tornácon keresztül a lépcső tetejéhez értem.
EnglishButts and flakes of Morton's pipe tobacco scattered on the pale-green nylon rug.
Csikkek szóródtak szét a halványzöld padlószőnyegen, és a Morton pipájából kivert hamu.
EnglishHow to get it without revealing the sleeping child on the rug, he didn't know.
De hogy férjen hozzá úgy, hogy nem ébreszti föl a szőnyegen alvó gyereket?
EnglishShe scooted back on the rug and sat forward, her knee crooked, peering at him.
Hátrább menekült a szőnyegen, maga alá húzta a lábát, előredőlt, és nézte.
EnglishI could reach through them without difficulty, having so used this rug before.
- Most is ugyanolyan könnyedén átjutottam rajtuk a szőnyegen keresztül, mint korábban.
EnglishThe rug, now rolled up for the season, stood in one corner like a sentinel on guard duty.
Az összetekert szőnyeg úgy állt a sarokban, mint szolgálatos katona az őrhelyén.
EnglishThere was nothing else: no other furnishings, no rug, no draperies, no tapestries.
Semmi más nem volt itt: sem más bútor, szőnyeg, drapéria vagy falikárpit.
EnglishRubber heels squeaked on the linoleum between the rug and the door sill.
A férfi cipőjének gumisarka nyikorgott a linóleumon, a szőnyeg és a küszöb között.
EnglishI knelt down and squinted along the nap of the rug to the front door.
Letérdeltem, és a szőnyeg bolyhainak magasságában az elülső ajtó felé kémleltem.
EnglishThrough the door he saw lights dim at the back, cloud-rug humping into couches.
Az ajtón át fényeket látott a távolban, szőnyeggel borított kanapékat.
EnglishTough Cookie and Alex in each other's arms on the rug before the empty fireplace.
Balhés Bébi és Alex összeölelkezve a szőnyegen az üres kandalló előtt.
EnglishHe looked around the room, to see people suddenly looking down at the royal-blue rug.
Körülnézett, de hirtelen mindenkit a királykék szőnyeg kezdett érdekelni.
EnglishRyder threw himself down suddenly upon the rug and clutched at my companion's knees.
Ryder hirtelen a szőnyegre vetette magát, és átkulcsolta Holmes térdét.

Synonyms (English) for "rug":

rug
rugged
throw rug