EN

ruled {noun}

volume_up
Bill Chess rummaged in his wallet and drew the folded piece of ruled paper loose.
Bill Chess a tárcájában turkált, és előhúzta az összehajtott, vonalazott papírt.

Context sentences for "ruled" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBill Chess rummaged in his wallet and drew the folded piece of ruled paper loose.
Bill Chess a tárcájában turkált, és előhúzta az összehajtott, vonalazott papírt.
EnglishRuled by the Queen, who must be slain again and again by every child she bears.
Tollas Boszorka a Kezdetek rettegésétől indult el, de szavaiban nem volt félelem.
EnglishHe's just ruled against them on five of six morions, but his reasonings are sound.
Hat beadványból öt esetében ellenük ítélt, de érvelése helytálló, világos volt.
EnglishIf this review gives grounds for amendments, these should not be ruled out.
Amennyiben a felülvizsgálat indokolja a módosításokat, azokat nem lehet elvetni.
EnglishThe Court also ruled that a new regime should be adopted within a reasonable time.
A Bíróság azt is kimondta, hogy ésszerű határidőn belül új rendszert kell elfogadni.
EnglishDo you know that we unequivocally ruled out the option of a division of Kosovo?
Tudja-e, hogy egyértelműen elvetettük Koszovó megosztásának lehetőségét?
EnglishCuba is ruled by a communist tyrant who puts all his opponents in prison.
Kubában egy kommunista zsarnok uralkodik, aki ellenfeleit egytől egyig bebörtönzi.
EnglishThe megacorps ruled much of England as surely as they ruled their own boardrooms.
A mamutcégek legalább úgy uralták Angliát, mint a saját tanácstermeiket.
EnglishChoss said that the Girls ruled the sky and the Boys ruled the dictators.
Choss azt mondta, hogy a lányok uralják az eget, a fiúk pedig a diktátorokat.
EnglishI rue the day when we might be ruled by the extreme right or the extreme left.
Keserves lesz az a nap, amelyen akár a szélsőjobb, akár a szélsőbal uralma alá kerülünk.
EnglishAkasha and Enkil nearly drank this earth dry when they ruled over Egypt.
Akasha és Enkil majdnem kipusztították a Földet, amikor ők uralták Egyiptomot.
EnglishBetter a stolen stranger ruled the land than a true son of King Haggard.
Jobb, ha egy jöttment idegen uralkodik az országban, mint Haggard vér szerinti fia.
EnglishDenmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution.
Dánia alkotmányos monarchia, melyet az 1953-ban elfogadott alkotmány alapján kormányoznak.
EnglishThe need for further interventions in the case of systemic crisis cannot be ruled out.
Rendszerválság esetén nem zárható ki a további intervenciók szükségessége.
EnglishUnfortunately, it cannot be ruled out that the state of emergency will be extended.
Sajnos nem lehet kizárni, hogy a rendkívüli állapotot meghosszabbítják.
EnglishBut, you will not live to see the day old Korea is ruled by the north.
De Ön már nem fog akkor élni, amikor egész Koreát az északiak fognak vezetni.
EnglishThe giant trees that ruled here looked ancient, but he knew better.
Az itteni környéket uraló faóriások ősréginek tűntek, de Neko tudta az igazságot.
EnglishPlatime was an enormously fat man who ruled the underside of Cimmura with an iron fist.
Platime egy hihetetlenül kövér férfi volt, aki vaskézzel irányította Cimmura alvilágát.
EnglishIn all 19 cases the court ruled in favour of the internal market and against the environment.
A Bíróság mind a 19 esetben a belső piac javára és a környezet ellenében döntött.
EnglishEarth was ruled by children, twenty billion children aged from eleven years to enormous.
A Földet gyerekek uralták, húszmilliárd gyerek, tizenegy évestől felfelé.