"ruling class" translation into Hungarian

EN

"ruling class" in Hungarian

EN

ruling class {noun}

volume_up
Either a hellbent battle with chaos or a permanent mutant ruling class.
Vagy egy pokoli csata a káosz ellen, vagy egy állandó mutáns uralkodó osztály.
Problem number two: how to keep the ruling class from becoming static?
Második probléma: hogyan lehet megakadályozni, hogy az uralkodó osztály statikussá váljon?
For all he knows about the social situation on Earth, these carrion eaters may be members of the ruling class.
Amennyit tud a föld társadalmi rendjéről, ezek a dögevők lehetnek akár az uralkodó osztály tagjai is.

Context sentences for "ruling class" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishEither a hellbent battle with chaos or a permanent mutant ruling class.
Vagy egy pokoli csata a káosz ellen, vagy egy állandó mutáns uralkodó osztály.
EnglishIn Copenhagen, the eyes of the international public will be glued on its ruling class.
Koppenhágában a nemzetközi közvélemény szeme a felettük uralkodó osztályra szegeződik majd.
EnglishProblem number two: how to keep the ruling class from becoming static?
Második probléma: hogyan lehet megakadályozni, hogy az uralkodó osztály statikussá váljon?
EnglishFor all he knows about the social situation on Earth, these carrion eaters may be members of the ruling class.
Amennyit tud a föld társadalmi rendjéről, ezek a dögevők lehetnek akár az uralkodó osztály tagjai is.
EnglishHe's one of the ruling class, though, Ponda replied.
De az uralkodó osztályból való felelte Ponda.
EnglishWe'll figure it out eventually, and defeat it, like all the other ploys and repressions invented by the ruling class.
Előbb-utóbb rájövünk az okaira, megsemmisítjük a kórokozókat, mint ahogy az uralkodó osztály által alkalmazott többi béklyót is!
EnglishThe village maidens lost interest and the ruling class of censorious spinsters took exception to Basil Blake's way of life.
A falu hajadon leányzói elveszítették érdeklődésüket, és a rossznyelvű aggszüzek uralkodó csoportja elítélte Basil Blake életmódját.
EnglishOf course it was all a plot by the ruling class to keep the proletarians subjugated forever and in their place-
Természetesen az egész ügy hátterében az uralkodó osztály állt, amely azt akarta elérni, hogy a proletariátus örökre helyhez kötött maradjon, és
EnglishAfter all, the truth cannot be hidden - once the Edur occupy Bluerose, it will be discovered that its ruling class possess Andü blood.
Hiszen az igazságot nem lehet rejtegetni amint az edurok elfoglalják Kékrózsát, felfedezik, hogy a területen andiik élnek.
EnglishThis type of dedication for the common good, for the people, should be what we expect from the new Kyrgyz ruling class, which is not, in point of fact, all that new.
A közjó és az emberek iránti ilyen elköteleződést várunk az új kirgiz uralkodó osztálytól, amely tulajdonképpen nem is olyan új.
EnglishThe capacity of the ruling class will also be developed by participation in Community twinning programmes and exchanges with the Member States.
Az uralkodó osztály képességeinek fejlesztése a közösségi ikerintézményi és a tagállamokkal folytatott csereprogramokban való részvételük révén fog megvalósulni.
EnglishKalten's clothing marked him as a member of the ruling class, and these people at the very bottom of society had little use for courtiers and their servants.
Kalten ruházata az uralkodó osztály tagjaként azonosította a lovagot, és ezek a társadalom legalján élő emberek nem sokra becsülték az udvaroncokat és szolgáikat.

Synonyms (English) for "ruling class":

ruling class