EN

rumpled {adjective}

volume_up
The hair was blond and rumpled, there was no gray moustache and no smoked glasses.
A haja szőke és kócos; se őszülő bajusz, se sötétített szemüveg.
He righted himself and slowly, as an indignant mortal might, he smoothed his coat and his rumpled hair.
Fölegyenesedett, és komótosan, mint egy méltatlankodó halandó, megigazgatta kabátját és kócos haját.
Thus, a new fold to consider in this rumpled, tangled tapestry.
Újabb ráncocska a gyűrött, összevissza taposott faliszőttesen.
Trevor removed his rumpled blue seersucker jacket and flung it on a chair.
Trevor levette, majd a széktámlára hajította gyűrött, kék csíkos zakóját.
Before attending to Frank, Hal removed the rumpled clothes from the pillowcase.
Hal, mielőtt követte volna Franket, kivette a gyűrött ruhadarabokat a párnahuzatból.
His slack suit was rumpled and also his hair.
A ruhája gyűrött volt, és a haja borzas.
No one bothered with the rumpled civilian who trotted down the steps and straight into the car moments later, and no one saw the car leave the air base.
Senkit nem érdekelt a borzas civil, aki leballagott a lépcsőőn, rögtön beszállt a kocsiba, és senki sem látta, hogy az autó elhagyja a bázist.

Context sentences for "rumpled" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSince we're both rumpled and wrung out, I suggest some place dark and private.
Mivel mindketten gyűröttek vagyunk, valami hangulatos, intim helyet javasolnék.
EnglishA human deputy in a rumpled uniform came in and showed the three females out.
Egy gyűrött egyenruhás emberi alkalmazott lépett be, és kiterelte a három nőt.
EnglishGallagher's suit was rumpled from his hurried flight with Pockmark from Vienna.
Gallagher ruhája gyűrött volt, mivel a ragyással sebbel-lobbal repültek ide Bécsből.
EnglishBefore attending to Frank, Hal removed the rumpled clothes from the pillowcase.
Hal, mielőtt követte volna Franket, kivette a gyűrött ruhadarabokat a párnahuzatból.
EnglishHis sandy head was rumpled and he was regarding her with a reassuring friendliness.
Vörösesszőke haja összekócolódott, a szeme rábeszélően, barátságosan nézett vissza.
EnglishHe started to sit up, deliciously rumpled, black hair tumbling over his eyes.
Fészkelődött, hogy felüljön, gyönyörűségesen borzasán, fekete haja a szemébe lógott.
EnglishHe spat outdoors and sat down again and rumpled the mousy brown hair under his Stetson.
Kiköpött az udvarra, és megint leült, őszülő, barna haját begyűrte a kalapja alá.
EnglishIgraine, pale and wan, her headcloth rumpled, knelt like a stone figure beside the bed.
Igraine sápadtan és elgyötörten, félrecsúszott fejdísszel térdelt az ágy mellett.
EnglishHe wore a rumpled suit, the top button of his shirt open, his tie hanging loose.
Gyűrött ruhát hordott, ingének legfelső gombja ki volt gombolva, nyakkendője lazán lógott.
EnglishIn his room again, he went to the bed and studied the rumpled sheets.
Már újra a szobájában, az ágyhoz lépett, és szemügyre vette a gyűrött takarókat.
EnglishAs soon as he had kissed her, he stood up, straightened his rumpled lab coat.
A doktor egy puszit nyomott Susan arcára, majd gyorsan felegyenesedett.
EnglishI been trying to figure, Patton said and rumpled his hair under his pushed back hat.
Megpróbáltam elképzelni mondta Patton, és összeborzolta a haját hátratolt kalapja alatt.
EnglishTrevor removed his rumpled blue seersucker jacket and flung it on a chair.
Trevor levette, majd a széktámlára hajította gyűrött, kék csíkos zakóját.
EnglishIt hung there, not floppy and rumpled the way it should have been but stiff, rigid.
Aztán csak lebegett, nem ernyedten, ahogy egy textíliához illik, hanem feszesen és mereven.
EnglishHe did not care that beneath his rumpled shirt and suit coat he was drenched in sweat.
Nem érdekelte az sem, hogy gyűrött inge és felöltője alatt a teste csatakos a verítéktől.
EnglishPutting his pistol aside on the rumpled sheets, he took a knife from a jacket pocket.
A férfi a gyűrött lepedőre tette a pisztolyát, a zakója zsebébe nyúlt és elővett egy kést.
EnglishGreen and rumpled with moss, they were bare of markings and showed no locking mechanism.
A két szárnyat zöld penész és moha borította, s nem látszott semmiféle nyitómechanizmus.
EnglishYet rumpled trousers, cuffed and baggy, mocked the sedulous care that he gave his body.
De gondosan ápolt testét nevetségesen ellenpontozta gyűrött, buggyos, felhajtott nadrágja.
EnglishThe hair was blond and rumpled, there was no gray moustache and no smoked glasses.
A haja szőke és kócos; se őszülő bajusz, se sötétített szemüveg.
EnglishHe glanced over at the amorphous mass of rumpled bed linen that he hoped was Alec.
A formátlan, gyűrött ágyneműkupacra nézett az ágyon, és bízott benne, hogy az nem más, mint Alec.

Synonyms (English) for "rumpled":

rumpled