"to run about" translation into Hungarian

EN

"to run about" in Hungarian

EN

to run about {verb}

volume_up
to run about (also: to be on the run)
to run about

Context sentences for "to run about" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI could go to the papers, but the Post is going to run a story about the SEC thing.
Elmehetnék az újságokhoz, de hát a Post amúgy is indít egy sorozatot az SEC-ről.
EnglishHe told her about the run into the Salish and the double-cross by Glasgian.
Kham elmesélte Sallynek a Szelis-Síd vadászatukat, és Glasgian cselszövését.
EnglishHe was about to run when a dark figure body-tackled him to the ground.
Éppen futni készült, amikor egy sötét test perdült mellé, és lerántotta a földre.
EnglishBut Tom Riley he says it comes of letting these furriners run about loose.
Tom Riley meg azt mondja, kár volt annyi idegent beereszteni az országba.
EnglishWe could've run that story about Verheek and Callahan, but why bother.
Már leadhattunk volna egy sztorit Verheekről és Callahanről, de minek fárasszam magam.
EnglishThat it was quite unnecessary to go and question people and run about looking for clues.
Valamint, hogy teljesen felesleges az embereket kérdésekkel zaklatni és nyomok után rohangászni.
EnglishI have not run about, but I have had a few consultations with others of my own profession.
Nem rohangáltam, ellenben konzultáltam néhány úrral, akik hasonló foglalkozást űznek, mint jómagam.
EnglishWhat if they run some crazy story about that damned thing?
Mi van, ha lead valami őrült sztorit erről az átkozott baromságról?
EnglishYou run about the city, bother everybody, confounded chatterboxes.
Csak lófrálnak városszerte, csak bolondítják a sok embert.
EnglishHe was about to run into the fire itself when Samir grabbed him.
Már a lángok közé lépett volna, amikor Samir megragadta.
EnglishYou demand that I run about, that I also do things.
Hát azt szeretné, ha én is rohangálnék, és mindenfélét csinálnék?
EnglishIt had possessed me for hours and run about in my form.
Órákon át tartott megszállva, és tombolt az én alakomban.
EnglishWe are also concerned about the run-up to the Duma elections.
Aggódunk a Duma-választások előkészületei miatt is.
EnglishAlwaysalways you want me to run about like the dog.
Mindig azt akarja, hogy lóssak-fussak, mint egy kiskutya.
EnglishWise men do not run about like chickens in the sun.
- Okos emberek nem rohangálnak, mint csirkék a napon.
EnglishCoal thinks he's about to run something.
Coal úgy véli, arra készül, hogy hamarosan leadjon valamit.
EnglishWe like it when the Specters come, 'cause we can run about in the city, do what we like, all right.
Az jó, ha jönnek a Fantomok, mert akkor kedvünkre szaladgálhatunk a városban, azt tesszük, amit akarunk, nem parancsol senki.
EnglishThe littluns began to run about, screaming.
Az apróságok visítozva ide-oda rohangásztak.
EnglishBut what were her guardians about to let her run about London and have these clandestine assignments in Battersea Park?
De vajon a gyámjai miért hagyják, hogy egyedül mászkáljon Londonban, és titkos randevúkra járkáljon a Batersea Parkban?
EnglishShe had not liked him much, but because her heart hungered for her own small brother, she had let the lonely boy run about after her.
Nem nagyon kedvelte, ám annyira vágyakozott az öccse után, hogy hagyta, hogy a fiúcska a nyomában járjon.