EN

run along! {interjection}

volume_up
run along!
Keep your back down and run along where it's low.
Hajolj le, és futás a horpadás mentén!...

Context sentences for "run along!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishRun along now and have your cup of caffeine solution, dear, she said to the other nurse.
Gyere most már, és idd meg a koffeinkivonatodat, drágám mondta a másik dajkának.
EnglishRun along now, child, my grandson must be waiting and I'm feeling tired.
De most már siess, az unokám biztosan türelmetlenül vár, én pedig elfáradtam!
EnglishYou'd better run along home and think up things to tell the police.
Legjobb lesz, ha most hazaosonsz, és azon gondolkodol, mit mondj a rendőrségnek.
EnglishDavid waded out into the creek, tried to run his fingers along the bottom, but it was no use.
Belegázolt a patakba, megpróbálta kitapogatni a fenekét, de semmi eredmény.
EnglishWell, I'll run along now and check with the officer of the club, I said.
Hát akkor most megyek, és jelentkezem az őrszemnél, a klubban mondtam.
EnglishRealizing the trap Chris would prepare, the man had crawled back up to run along the cliff top.
Megértve, milyen csapdát állított neki Chris, visszatért a szirttetőre.
EnglishMurdock said heavily: Kiss your mother, son, and run along.
Csókold meg anyádat, fiam szólt Mrs. Murdock nehézkesen , és elmehetsz.
EnglishMorgaine grasped the scabbard in her hand and began to run along the shores of the Lake.
Morgaine markolta a kardhüvelyt, és futni kezdett a Tó partján.
EnglishThat is important if actual life on the ground is to be able to run along reasonable lines.
Ez nagyon fontos, ha azt akarjuk, hogy ott a helyszínen is ésszerű irányba haladhasson az élet.
EnglishA man came over to offer postcards for sale and the Colonel told him, Run along, son.
Egy ember jött oda hozzájuk, képes levelezőlapot kínált, és az ezredes rászólt: Tűnjön el innét, fiam.
EnglishThen, not caring, he let the sand run down his throat along with the water.
Aztán legyintett, és homokkal együtt kortyolta a vizet.
EnglishThey'd start searching for a man with a gym bag who'd run along Twenty-sixth Street toward Park Avenue.
Utána sporttáskás férfit fognak keresni, aki a 26. utcán a Park Avenue irányába futott.
EnglishSerrin pulled out the whetstone he always carried and began to run it along his falchion's blade.
Serrin elővette a fenőkövét, amelyet mindig magánál hordott, és végigfuttatta a pallosa élén.
EnglishHe asked: You think she may have run along to the police station?
Azt gondolod, Effie néni, hogy leszaladt a rendőrőrszobára?
EnglishNow run along, my girl, so that my guest and I may talk together.
- Most eredj, leányom, hadd beszélgessünk a vendégemmel.
EnglishNow all she has to do is run along and find the lucky guy.
Neki már csak indulnia kell... és megtalálni a megfelelő fiút.
EnglishTurn to your left here and we’ll run along the canal.
Most forduljon be balra, és végigmegyünk a csatorna partján.
EnglishI said: Well, I'll see what Gilbert wants and run along.
Nos, utánanézek Gilbertnek, hogy mit akar, aztán máris megyek.
English'Ye can run along now and play with the other boys.
Azok majd megtanítanak valamire; de nem hiszem, hogy kedvedre lesz.
EnglishShe rolled to run her back along the wall as she flew on, faster.
Áthengeredett a hátán, majd gyorsan továbbrepült.