"to run off" translation into Hungarian

EN

"to run off" in Hungarian

EN to run off
volume_up
{verb}

Context sentences for "to run off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
És persze, ha minden kötél szakad, akkor csak elereszted magad és jöhet a fiesta.
EnglishHer family back there thought she'd run off to Florida and abandoned Dora to me.
A családja azt gondolta, hogy elszökött Floridába valakivel, és otthagyta nekem Dórát.
EnglishShe wasn't surprised that Vader had run off, but always expected him to come home.
Patrice-t nem lepte meg, hogy Vader elkóborolt, de arra számított, hogy vissza fog térni.
EnglishTom growled apologetically: Well, damn it, Sam, you did run off like that.
Tom röstelkedve morogta: Az istenit neki, Sam, úgy rohantál, mint a nyúl.
EnglishI dont recall you askin me if you could run off to MacTyrie, Big Billy rumbled.
Nem emlékszem, hogy megkérdezted volna tőlem, lemehetsz-e MacTyrie-be dörgött rá Öreg Billy.
EnglishI couldn't run off to safety and leave a couple of million people to fry.
Nem hagyhattam itt néhány millió embert, hogy megsüljenek, én meg fentről nézzem őket.
EnglishWhite wood splinters spun off the run's timbers; puffs of dust burst from the ground.
Fehér szilánkok pattantak ki a fákból, porfelhők csaptak fel a földről.
EnglishAnd Stella had hoped to escape with him, to run off to Europe and leave Lasher with her child.
És Stella még meg akart szökni vele Európába, itt hagyva Lashert a kislányával!
EnglishI can't afford to have my future queen run off with that Lycan again.
Nem engedhetem meg, hogy jövendőbeli királyném újra megszökjön azzal a vérfarkassal.
EnglishI could run clear off the planet while Ander worked at getting himself out of a cell.
Gond nélkül megléphetnék a bolygóról, amíg Ander azon ügyködik, hogy kijusson a cellájából.
EnglishI'll run off somewhere and hide for a few months, maybe a few years.
Aztán elmenekülök valahová, és néhány hónapig, talán néhány évig bujkálok.
EnglishThe X-wings overhead finished their run and streaked off to battle stations in orbit.
Az X-szárnyúak száguldozása megszűnt, és morajlásuk elcsendesedett.
EnglishI tripped and-- Then I had to take ‘em off to run faster out of the flames.
Aztán le kellett vennem, hogy gyorsabban fussak a lángok elől.
EnglishHer daughter hadn't been kidnapped; she'd run off with a Mexican, and she was going to marry him.
Mrs. Spruill könnyei mintegy varázsütésre felszáradtak, és a szipogás is abbamaradt.
EnglishI assure you, Peter, we aren't going to run off with Mr. Frye's remains.
Biztosíthatom, Peter, nem fogunk meglógni Mr. Frye maradványaival.
EnglishI would've run those damned marshals off, Denny said.
- Én elzavartam volna azokat a szemét seriffhelyetteseket - jelentette ki Denny.
EnglishDing cut the run off at three miles. which they'd done in twenty minutes.
Három mérföldet futottak, és húsz perc alatt teljesítették.
EnglishShe'd obviously gone crazy again, and run off with the kid.
Egészen biztos, hogy a nő megint megőrült és együtt menekül a gyerekkel.
EnglishWell then, said the Lord of the Flies, you'd better run off and play with the others.
Hát akkor jobban tennéd mondta a Legyek Ura , ha gyorsan elfutnál innét, s együtt játszanál a többiekkel.
EnglishWhatever her intentions, she was not about to let him run off.
Akármit forraljon is Eretria, azt nem engedi, hogy ő megszökjön.