"to run risk" translation into Hungarian

EN

"to run risk" in Hungarian

EN

to run risk {verb}

volume_up

Context sentences for "to run risk" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSuch administrative mechanisms run the risk of being both cumbersome and arbitrary.
Az ilyen adminisztratív mechanizmusok egyszerre nehézkesek és önkényesek is lehetnek.
EnglishEaster wouldn't talk and they'd run the risk of a kidnapping charge.
Easter úgysem beszélne, nekik pedig nyakukba szakadhatna egy emberrablási vád.
EnglishLike I said before, when the money gets too big, then we run the risk of getting caught.
Már megmondtam: ha az összeg túlságosan feltűnő, könnyen lebukhatunk.
EnglishLaughter would've upset Stick, and nobody wanted to run that risk.
Csak azért nem nevettük el magunkat hangosan, mert nem akartuk felbosszantani Sticket.
EnglishBut they haven't found the prize yet, and they're going to run a pretty risk trying to get it.'
De eddig még nem találták meg, és készek bármit kockáztatni, hogy a nyomára jussanak.
EnglishYou had better neglect your relations than run the risk of offending your patroness.
Inkább hanyagolja el a rokonait, semhogy megbántsa pártfogóját.
EnglishUnless we do the right things now, we run the risk of crippling our liberal democracies.
Ha most nem tesszük meg a helyes lépéseket, liberális demokráciáink tönkretételét kockáztatjuk.
EnglishHe had nicer quarters four miles away, but couldn't run the risk of being seen there.
Négy mérfölddel arrébb volt egy tetszetősebb lakása is, de nem kockáztathatta, hogy ott meglássák.
EnglishIf we transfer sums from one programme to another, we run the risk of undermining both.
Pénzösszegek egyik programból a másikba történő átvitelével mindkettő tönkretételét kockáztatjuk.
EnglishThat is the kind of risk we run if we do not get this right, so we must be vigilant.
Ezt a kockázatot vállaljuk újra, ha nem járunk el helyesen, tehát igen körültekintőnek kell lennünk.
EnglishThey also run the risk of vitamin D deficiency, if they have desk jobs, like that guy.
Ugyanakkor a D-vitamin hiány kockázata is fennáll, ha íróasztal mellett dolgoznak, mint ez a fickó.
EnglishIf we introduce a special biogas target we would run the risk of not being focused enough.
Ha konkrét biogázcélt tűznénk ki, felmerülne az a veszély, hogy nem koncentrálunk megfelelően .
EnglishThey would run a great risk and gain nothing by taking him.
Ha magukkal viszik, sok mindent kockáztatnak, és nem nyerhetnek semmit.
EnglishBut they were willing to run that risk in return for a bigger score with Mr.
Mégis hajlandóak voltak vállalni a kockázatot a nagyobb fogás, Mr. Aaron Lake becserkészése érdekében.
EnglishIf you give people a firm opinion, you run the risk of being wrong.
Ha határozott véleményt adsz, fennáll a veszély, hogy tévedsz.
EnglishThe risk we run is that the funds will be misused.
Azzal a kockázattal játszunk, hogy a támogatásokat helytelenül fogják felhasználni.
EnglishYou decide that, for a certain reason, you will run an enormous risk.
Maga olyan asszony, aki mindent gondosan mérlegel.Valami okból úgy dönt, hogy hatalmas kockázatot vállal.
EnglishOtherwise we run the risk of falling prey to the absurd.
Máskülönben azt kockáztatjuk, hogy az abszurdum áldozatává válunk.
EnglishThe first is that they run the risk of being locked up or killed.
Az első az, hogy a börtön vagy a halál elől menekülnek.
EnglishOtherwise you run the risk of hearing only biased opinions.
Ellenkező esetben csak elfogult véleményeket fogunk hallani.