"to run through" translation into Hungarian

EN

"to run through" in Hungarian

EN

to run through {verb}

volume_up

Context sentences for "to run through" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI felt a sudden chill run through my hands, but I put it off to my imagination.
Hirtelen libabőrös lett a kezem, de úgy döntöttem, hogy a képzeletem számlájára írom.
EnglishTurn your back, Kandive, or I speak a spell and run you through with my sword.
Fordíts hátat, Kandive, vagy kimondok egy varázsszót, és keresztüldöflek a kardommal!
EnglishA factory tested, run through its cycle until it had built two phone booths.
Egy gyárat ellenőriztek, lefutott egy ciklus és elkészült két telefonfülke".
EnglishI will just run through a couple of elements that were raised in the debate.
Néhány olyan pontot érintenék csupán futólag, amely a vita során merült fel.
EnglishLater today they'd have another run through the shooting house for a live-fire exercise.
Később, ma még egyszer futnak a lőpályához, ahol az éles lőgyakorlatokat végzik.
EnglishWhen I run it through my lab, this heat-mapping shows everything is intelligible.
Amikor átmennek a laboron, ez a hő-térkép mindent megmutat, ami érthető.
EnglishIf the ship had run through a gas cloud, the impact could have killed the Laskins.
Ha a hajó egy gázfelhőn haladt volna keresztül, az ütközés megölhette volna Laskinékat.
EnglishLet me run through these three priorities, the added value, to begin with.
Engedjék meg, hogy áttekintsem ezt a három célkitűzést, kezdve a hozzáadott értékkel.
EnglishPerhaps I'll come back later, he said cheerfully, and you can run through the cards for me.
Később még visszajövök mondta vidáman , hátha nekem is tud olvasni a kártyákból.
EnglishBut I've run some new models through Yugo's prime radiant, and my own, as well.
Átfuttattam néhány új modellt Yugo ősradiánsán, aztán a sajátomon is.
EnglishLet me first run you through the main issues on the agenda of the European Council.
Engedjék meg, hogy először gyorsan áttekintsem az Európai Tanács főbb napirendi pontjait.
EnglishAfter I'd run him through a few times, he sort of lost interest in the whole business.
Miután néhányszor megbökdöstem, valahogy elment a kedve az egész dologtól.
English`Let's run through it again,' he ordered the senior inspector seated beside him.
Ellenőrizzük még egyszer szólt a mellette ülő rangidős nyomozónak.
EnglishIt was only a short run through the drizzle to the House of Cyclops.
Rövidke szakaszt kellett még megtennie a csöpögő esőben Küklopsz Házáig.
EnglishShe pushed her fingers into it, and picked up a handful of it, letting it run through her fingers.
Bal keze a puha, porcukor homokra hanyatlott, mart belőle, átfolyatta ujjai között.
EnglishClears the history of commands run through the Run Command tool on the desktop
A 'Parancs végrehajtása' ablakban kiadott parancsok naplója
EnglishDr Crusher feels the virus will run unchecked through the entire ship.
Dr Crusher azt mondta, hogy képtelen megállítani a vírus terjedését.
EnglishOn their crooked run through the city they saw only one other Boy.
Girbegurba száguldásuk során a városon át egyetlenegy másik fiút láttak.
EnglishAnd they shall run rampant through the world like supernatural rodents.
Õk pedig természetfölötti patkányseregként árasztanák el a világot.
EnglishThat remarkable metal doesn't run through your entire body, does it?
Ez a remek fém nem enged futni, ez fedi az egész csotvázad, ugye?