Context sentences for "to run to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTime shall begin to run upon the day on which the infringement is committed.
(2) Az elévülési időszak azon a napon kezdődik, amelyen a jogsértést elkövették.
EnglishNot only can they run like blazes, but they can also scale these sharp rocks...
Nemhogy egy szempillantás alatt elfut, de biztosan mozog az éles sziklák között.
EnglishShe went to the window in time to see Brett run across the yard and into the barn.
Éppen akkor nézett ki az ablakon, amikor Brett a fészer felé szaladt az udvaron.
EnglishAnd, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
És persze, ha minden kötél szakad, akkor csak elereszted magad és jöhet a fiesta.
EnglishThe unicorn said, That king's daughter would never have run away to see my shadow.
- Ez a királylány nem szaladt volna világgá soha, csak hogy az árnyékomat lássa.
EnglishFourthly, when the arguments run out, the real reason is revealed: social dumping.
Negyedszer. Ha az érvek elfogynak, előkerül a valódi indok, a szociális dömping.
EnglishAm I supposed to run around after my clients begging them to let me help them?
Talán szaladgáljak az ügyfeleim után, és könyörögjek, hogy engedjenek segíteni?
EnglishAnd my wife has a list of little items shes run short of, if youd be so kind.
A feleségem összeírt egy listát a hiányzó apróságokból, ha lenne olyan kedves...
EnglishI could go to the papers, but the Post is going to run a story about the SEC thing.
Elmehetnék az újságokhoz, de hát a Post amúgy is indít egy sorozatot az SEC-ről.
EnglishOne to run his machine shop and the other... to be middleweight boxing champion.
Egyet aki vezeti a műszaki boltját és egy másikat... aki középsúlyú boxbajnok lesz.
English...then relocate it so that it will never run into conflict with people again.
...ezután áttelepítjük oda, ahol soha többé nem fognak bajt okozni az embereknek.
EnglishYou think, perhaps, she has run away from her husband and taken shelter with me?
Arra gondolnak talán, hogy megszökött az urától, és nálam keresett menedéket?
EnglishThere was action, excitement, and firepower lots of firepower on the right run.
Volt akció, izgalom és tűzerő sőt, a megfelelő vadászatokon rettentően sok tűzerő.
EnglishNor, in all her life dreaming or awake had such contradictory impulses run in her.
Igaz, ilyen ellentmondó érzéseket sem élt meg még soha, sem álmában, sem ébren.
EnglishRun, before the alarms go off and my idiot cohort comes blazing through the lobby.
Menekülj, mielőtt megszólal a riasztóberendezés és őrült testőröm beront az ajtón.
EnglishMajor Bokhan in Athens smelled a rat and made a run for safety in the United States.
Bokhan őrnagy is megszagolt valamit Athénben, és az Egyesült Államokba menekült.
EnglishJill's casual clothes-sneakers, jeans, and a sweater-made it easy for her to run.
Csak válltáskáját kellett az oldalához szorítania, hogy ne akadályozza a mozgásban.
EnglishTime shall begin to run upon the day on which the infringement is committed.
(2) Az elévülési idő a rendelkezést sértő cselekmény elkövetésének napján kezdődik.
EnglishThe engine's not been run today since Rogers hasn't been there to see to it.
Persze mondta , nincs bekapcsolva a motor, hiszen Rogers már nem kacsolhatta be.
EnglishHe came up to them at a dead run, sword blade glinting dully in the red firelight.
Inaszakadtából rohant feléjük, kardja tompán csillogott a vörös fáklyafényben.

Similar translations for "to run to" in Hungarian

to preposition
run noun