EN to run up
volume_up
{verb}

to run up (also: to put up, to raise, to rouse, to spring)
to run up
to run up (also: to flush, to spring)
to run up (also: to hoist up, to pull up, to hoist)
to run up (also: to make the run)
to run up
to run up
All other primates, when they're scared, they run up a tree, where they feel safe.
Minden más főemlős, ha megijed, akkor felszalad a fára, ahol biztonságban érzik magukat.
to run up (also: to throw up)
to run up

Context sentences for "to run up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut a walker can run up the steps direct from the quay below to the bridge above.
Itt már csak egy U kanyart kell csinálnia, aztán fel az emelkedő pályatestre.
EnglishIt seemed I only needed to run my fingers up the doublet to have it buttoned.
Úgy rémlett, csak végig kell futtatnom ujjaimat a zekémen, hogy begombolódjon.
EnglishHe buys up land in his own name, then he finds men of straw to run up houses upon it.
Saját neve alatt üres telkeket vásárolt, s azokra megbízottaival házakat építtet.
EnglishWe cannot accept that countries should run up national debts without limitation.
Nem fogadhatjuk el, hogy az országok korlátozás nélkül halmozhatnak fel államadósságot.
EnglishCould the archivists up there run a check while we wait here? asked Preston.
Az ottani levéltáros kikeresne valamit nekem, amíg mi itt várakozunk? kérdezte Preston.
EnglishElmara swallowed, feeling fresh tears well up and run down her cheeks.
Elmara nyelt egy nagyot és érezte, hogy újabb könnyek indulnak el arcán lefelé.
EnglishIn the run-up to the Games, China gave foreign journalists some space.
A játékok előtti utolsó időkben a külföldi újságíróknak is engedett némi teret.
EnglishMr President, in the run-up to Christmas, we would normally be in good humour.
Tisztelt elnök úr! Karácsonyhoz közeledvén jókedvűnek kellene lennünk.
EnglishOn the run-up to Cancún, I want to say a word about this very important conference.
Cancún közeledtével szeretnék néhány szót szólni erről a nagyon fontos konferenciáról is.
EnglishAs we came round the top of the stairs we had run up against Sir Henry Baskerville himself.
Ahogy a lépcsőfordulóba értünk, egyenesen beleszaladtunk Sir Henry Baskerville-be.
EnglishThere was a big fog and storm and everyone was frightened, so we all run up in the hills.
Nagy köd volt, meg vihar, és mindenki megrémült, és felrohantunk a hegyekbe.
EnglishMiss Carl tried to stop her and that's when Antha had run up to the attic.
Carl kisasszony fékezni próbálta, és Ancha akkor rohant föl a manzárdba.
EnglishMust be the xeason the bastards are trying this end run up the coast.
Ez lehet az oka, hogy a gazemberek ezen az oldalon próbálnak meg feljutni a parton.
EnglishWe are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
Az októberi választások előtti időszakban folytatódik az európai eszme erőteljes népszerűsítése.
EnglishHe wants to run right behind up until he can see the finish line, and have something to run at.
Szépen hátul marad, amíg meg nem látja a célvonalat, s csak akkor veselkedik neki.
EnglishThe infamous Ankang system is a reality in China, particularly in the run-up to the Olympic Games.
A hírhedt Ankang-rendszer Kínában valóság, különösen az olimpiai játékok előtt.
EnglishObviously, therefore, we need more communication in the run-up to the forthcoming elections.
Nyilvánvaló tehát, hogy a közelgő választások előtt több kommunikációra van szükségünk.
EnglishSlowly, hesitantly, she began to run her searing fingers up and down his spine.
Tűzforró ujjai félénken, tétován siklottak le-föl a gerincén.
EnglishThe main reason is that we have spent beyond our means and run up credit.
A fő ok az, hogy erőn felül költekeztünk, és hitelt halmoztunk fel.
EnglishAllanon's voice was so cold that Flick could feel the chills run up his spine.
Olyan hideg volt a hangja, hogy Flicknek beleborsózott a háta.