EN

runner {noun}

volume_up
runner (also: caddy, run)
runner (also: orderly, copyboy)
A küldönc azt hitte, hekus vagyok.
Õ lehetett a küldönc.
Beyond them was the contraband runner Chewbacca, but she dismissed him without a second thought: Not only did he not possess pockets to pick, but everyone knew it wasn't wise to upset a Wookiee.
Mögöttük Csubakka, a csempész álldogált, de Kabe rá nem is gondolt: nem csak hogy nem rendelkezett kifosztható zsebekkel, de felbőszíteni sem volt tanácsos.
runner (also: slide)
runner (also: slide)
runner
Gaining on the pack was a strange, skeletal runner, obviously long dead.
Egy csonttá soványodott, nyilván rég halott futó előzte meg őket.
He was like a runner who stumbles and must all at once run even faster so as not to fall.
Akár egy futó, aki megbotlik, s ezért egyre gyorsabban kell futnia, hogy el ne essen.
In a relay race, does one runner give up anything to the other?
A váltófutásnál az egyik futó átad valamit a másiknak?
The oak floor creaked, and the threadbare runner did little to soften his footsteps.
A tölgyfa padló nyikorgott, és a kopott futószőnyeg is alig tompította léptei zaját.

Context sentences for "runner" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe oak floor creaked, and the threadbare runner did little to soften his footsteps.
A tölgyfa padló nyikorgott, és a kopott futószőnyeg is alig tompította léptei zaját.
EnglishJust your typical, dead-as-a-doornail New York runner surrounded by an unearthly glow.
Egy tökéletesen halott New York-i futóra, akit földöntúli fény vett körül.
EnglishTarry didn't want one in the early primaries because he was the front-runner.
Tarry a jelölési időszak elején azért nem akarta, mert ő volt az élen.
EnglishJapan is highly innovative, partly through its 'top runner' approach.
Japán nagyságrendekkel innovatívabb, részben "top runner” megközelítése miatt.
EnglishJoshua stopped at the far end of the runner and looked back at the woman, aghast.
Joshua megállt a szőnyeg végén és döbbenten meredt az öregasszonyra.
EnglishHe was like a runner who stumbles and must all at once run even faster so as not to fall.
Akár egy futó, aki megbotlik, s ezért egyre gyorsabban kell futnia, hogy el ne essen.
EnglishSince he proved untrusty as a doorward, let him become an errand-runner.
Minthogy ajtónálló tisztében megbízhatatlannak bizonyult, legyen most parancsközvetítő.
EnglishFrance, on the other hand, was the front-runner with regard to supplies to the Arab region.
Franciaország ugyanakkor az arab régióba történő szállítások éllovasa volt.
EnglishAlong the steel runner below the clockface, from the left and right, two figures advanced.
A számlap alatt, az acélsínen, balról és jobbról, két alak bukkant elő.
EnglishPierce was a gifted runner. and was setting a fast pace, maybe trying to get somebody to fall out.
Fura, hogy még egyszer sem cukkolták emiatt, jutott eszébe másfél kilométer után.
EnglishThe kid didn't have the same problem as Kham 159 and his runner's.
A kölyöknek nem voltak meg azok a problémái, mint Khamnak és a vadászainak.
EnglishYou talk to a runner, I guarantee, within 30 seconds, the conversation turns to injury.
Beszélj egy futóval, és garantálom, hogy 30 másodpercen belül a társalgás a sérülésekről szól.
EnglishGabriel opened it, examining the ribs and gores, working the runner, checking tacks and joints.
Gábriel kinyitotta, megvizsgálta az eresztékeket, illesztéseket, forgókat.
EnglishThe runner came to a breathless stop before them, and Balinor gripped his shoulder excitedly.
A futár zihálva állt előttük, Balinor felindultan megmarkolta a vállát.
EnglishGaining on the pack was a strange, skeletal runner, obviously long dead.
Egy csonttá soványodott, nyilván rég halott futó előzte meg őket.
EnglishDodger's every runner sense screamed that Renraku wasn't involved.
Svindler minden árnyvadászi érzéke azt visította, hogy a Renraku nem folyt bele az ügybe.
EnglishThe ball rolled by Pepe at third, and we had our first base runner.
A labda Pépe mellett gurult el, a hármas bázisnál, így Tally elfoglalhatta az első bázist.
EnglishOne must leave the suburbs to be even a middle-distance runner.
Aki középtávfutónak készül, már az is ki kell hogy fusson a kertvárosból.
EnglishGuido was a shadowrunner wannabe, always trying to act like he thought a runner ought to.
Õ is árnyvadász akart lenni, és mindig úgy viselkedett, ahogy szerinte az árnyvadászok szoktak.
EnglishIf she didn't answer his questions, and he entered her forcibly, he'd see the runner for certain.
Ha a lány nem válaszol, és erőszakkal behatol a gondolataiba, biztosan meglátja a futót.