EN

running down {noun}

volume_up

Context sentences for "running down" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf this is a terrorist connection, we'd better start running some leads down.
Ha Russell arab terroristákkal konspirál, akkor nem ártana mielőbb a körmére nézni.
EnglishHe lay down beside her, kissing her throat, running his hand down over her breast.
A férfi lezuhant mellé, a nyakát csókolgatva, kezét végigfuttatva mellein.
EnglishI can't have you running down the road in the other direction while I do it.
Nem hagyhatjuk, ugyebár, hogy közben te kirohanj az utcára, és eltűnj innét.
EnglishI was out of the window and running down the street, and he was running after me.
Én már kívül voltam az ablakon, s futni kezdtem az utcán, ő meg utánam.
EnglishIt appeared lonely and forsaken, running down to empty ruins in the mist.
Kihaltnak látszott s elfeledettnek, ahogy lefelé futott a ködbe burkolt romvárosba.
EnglishFolk were shrieking and running wildly south down the street, faces white in sheer terror.
A falusiak sikoltozva futottak délnek az utcán, a puszta rémülettől fehér arccal.
EnglishLancelet's hounds were running about, darting down to the water, barking frenziedly.
Lancelet kutyái ott futkároztak, most a víz felé vágtattak, vadul ugatva.
EnglishWithin seconds, he heard her steps running fast down the aisle away from him.
Néhány másodperc múlva már csak a futó lábak távolodó dobogását hallotta a padok között.
EnglishIt led onto Parkfield Street, and we were struggling down it, running with the pain.
A Parkfield Streetre vezetett, fájdalommal küszködve botladoztunk rajta.
EnglishThere were signs of Quiddity's work on his neck and face, and running down his spine.
A Quiddity nyomait viselte a nyakán, az arcán, és a gerincoszlopa mentén.
EnglishThere is a dry gulch running down the mountainside a short distance due west of here.
- Van egy kiszáradt vízmosás nem messze innen a hegyoldalban, egy kicsit nyugatra innen.
EnglishWaiting on the sick room, running up and down the stairs, cooking little invalid messes....
Felszolgált a betegszobákban, le-föl szaladgált a lépcsőn, főzte a diétás papit...
English'Next thing I remember, I was running down those stairs like the devil was after me.
Nem voltam tudatában, mi elől menekülök, de nem is számított: rohantam.
EnglishTears were running down her face, and she angrily flung off his hands.
Könnyek perdültek le a lány arcán, miközben dühösen rázta le magáról a férfi kezét.
EnglishUdinaas stood a pace behind Uruth on her right, the rain running down his face.
Udinász Uruthtól jobbra, kicsivel mögötte állt, eső verte az arcát.
EnglishIt wasn't until she stepped out that they all saw the blood running down her leg.
Csak amikor kilépett a zuhanyrózsa alól, akkor látták meg a vért, amely lecsordult a combján.
EnglishYou wouldn't want one of those big dark eyes running down your cheek, would you?'
Ugye nem szeretnéd, ha az egyik itt folyna lefelé az arcocskádon?!
EnglishOr running wildly down the street, waving the letter like an idiot.
Vagy pedig rohanni kezd az utcán, és úgy lobogtatja a levelet, akár egy őrült.
EnglishThe man's blade had gashed her arm, and blood was running freely down her skirts.
A férfi pengéje felsértette karját és szoknyáján vér futott végig.
EnglishThe NEST team member began running down the line of fire trucks, waving for them to get away.
A Ken nevű férfi végignyargalt a tűzoltóautók mellett, és rekedtre ordította magát.

Synonyms (English) for "run-down":

run-down

Similar translations for "running down" in Hungarian

down adverb
down adjective
down noun
Hungarian
running noun