"running over" translation into Hungarian

EN

"running over" in Hungarian

EN

running over {noun}

volume_up
running over

Context sentences for "running over" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English'I was just running over some of the Rhymes of Lore in my mind ' answered the wizard.
- Csak végigfutottam az emlékezetemben a Hagyomány néhány során - mondta a mágus.
EnglishHe lay down beside her, kissing her throat, running his hand down over her breast.
A férfi lezuhant mellé, a nyakát csókolgatva, kezét végigfuttatva mellein.
EnglishMost of him was inside his own head, running over a checklist of things to do.
Saját magával volt elfoglalva, futtatta a fejében a tennivalók listáját.
EnglishHe was running a feather-duster over the top of a display case and humming.
Feje fölött ezüstcsöngettyű csendült, de valami véghetetlen messziségből.
EnglishHer hands moved again, running over his chest, pulling playfully on the black hairs.
Végigsimított rajta, majd belemarkolt a szőrébe, és gyengéden meghúzta.
EnglishHe had started running swiftly over the moor, and I had followed at his heels.
Holmes gyors futásnak eredt a lápon át, én meg mindenütt a nyomában.
EnglishIt couldn't see any good reason to start running cables all over it.
Nem látta semmi okát, miért kellene kábeleket csévélni keresztül-kasul a dombokon.
EnglishAnyway, it sounds to me like the Agency has an op running over there.
Mellesleg, nekem úgy tűnik folytatta Murray , mintha a Cégnek lenne egy tisztje odaát.
EnglishAs I said earlier, we are running late because of the over-running of the previous debate.
Mint korábban mondtam, késésben vagyunk az előző vita elhúzódása miatt.
EnglishNo, there's one butler, and there 's lots ofvalets running all over the place.
Egy komornyik van, és rengeteg inas futkározik össze-vissza.
EnglishOur people and our country were able to stop running round in circles over the German question.
Népünk és országunk képes volt arra, hogy abbahagyja a német kérdés örökös körbejárását.
EnglishBehind her, shards of a picture window, and a bundle of thick cables running over the sill.
Az asszony mögött ablakszilánkok és vastag kábelkötegek, amik az ablakpárkány fölött futottak.
EnglishIf there is one thing I hate more than another it is a rat running over me in the darkness.
Ha van valami, amitől jobban undorodom, mint bármi mástól, hát a sötétben rám rohanó patkány az.
EnglishFamilies on safari , crazy critters running all over the place.
Családok a Safarin,...kis fickók rohangálnak az egész területen!
EnglishAlso had the balls to stop an Amtrak from running over the crime scene.
Megállította a vonatot, nehogy eltüntesse a nyomokat.
EnglishMy bearers were running and stumbling over rough cobblestones.
Hintóvivőim elnagyolt kockaköveken futottak és bukdácsoltak.
Englishin time to avoid running over Hitler's car and crushing him.
embereknél, 34, 36, 38 háziállatoknál és vadállatoknál, 160
EnglishHe like punched this retarded kid for running over his...
Egyszerűen behúzott egyet annak a retardált srácnak, amiért...
EnglishSo took a running leap and jumped over the edge of a cliff.
Úgyhogy nekifutottam, és leugrottam a szikla pereméről.
EnglishHe lost all reserve embracing her and running his lips all over her.
Vigyél az anyához és az apához! parancsoltam.

Similar translations for "running over" in Hungarian

over adverb
over adjective
running noun