EN

runs {noun}

volume_up

Context sentences for "runs" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
És mindabban, amit teszünk, az emberi jogok ezüstfonala végighúzódik a munkánkon.
EnglishIf the search engine is enabled in Doxyfile, this also runs doxytag to create it.
Ha a keresőmotor engedélyezve van a Doxyfájlban, akkor a Doxytag is le fog futni.
EnglishThere is some kind of society he runs - something to do with culture - and books.
Van valami társaság, melyet ő vezet, valami a kultúrával és könyvvel kapcsolatban.
EnglishO littlest among the waters, if only thou couldst tell me where runs my River!
Ó, vizek legkisebbike; ha meg tudnád nekem mondani, hogy merre folyik az én Folyóm!
EnglishHe who fights and runs away, General Peng quoted, lives to fight another day.
Aki harcolt és elfut idézte Peng tábornok , az élni fog, hogy holnap is harcoljon.
EnglishBut when it runs out, they'd like to have a good bank account to fall back on.
Óriási tőkét akarnak felhalmozni bankszámlájukon, mielőtt bányái végképp kimerülnek.
EnglishThat gold-plated Lear you flew up here on runs about once a week to Georgetown.
Ez az aranyborítású Lear, amivel maga iderepült, hetente egyszer Georgetownban landol.
EnglishIf this paper runs a pelican story not written by me, the girl is gone, okay.
Ha ez az újság leadja a Pelikán sztorit, amit nem én írtam, a lány eltűnik, világos?
EnglishIt is the same runs except that it is dark and the snow is dark instead of light.
Siklottam lefelé, mint máskor, csak sötét volt, és a hó is sötét volt, és nem világos.
EnglishThats true, but there is another verse a little further on that runs like this:
Az igaz, de van egy másik strófa is, egy kicsit később, ami így hangzik:
English'It runs thus in the Common Speech,' said Aragorn, 'as near as I can make it.
- A Közös Nyelven így hangzanék - mondta Aragorn -, már amennyire a fordítás pontos:
EnglishTime, Morgaine thought, time runs differently in Avalon, or perhaps it does not exist.
Az idő, gondolta Morgaine, az idő másként fut Avalonban, vagy talán nem is létezik.
EnglishWhat I like about this place is everything runs so true to type, I said.
Az tetszik nekem ezen a helyen, hogy minden olyan tipikusan játszódik le mondtam.
EnglishHadn't Sally arranged numerous magical disguises for Kham on their runs together?
Hiszen Sally is sokszor biztosított mágikus álcát Kham számára, amikor együtt vadásztak.
EnglishBut I did survive dose runs even dough da 42 first cost me my hand and part 'a my leg.
De megúsztam áztat is; még akkó is, ha a zegyik elvitte a kezemet meg a fél lábomat.
EnglishThis base line is precisely the thread that runs through the entire report.
Ez a kiindulópont pontosan az a szál, amely végigvonul az egész jelentésen.
EnglishAndy Hudson's a good officer, and he runs a tight operation in Budapest.
Andy Hudson az egyik legjobb tisztünk, és kézben tartja a dolgokat Budapesten.
EnglishLets you assign a macro that runs when you click the selected hotspot in a browser.
A böngészőben az aktív területre kattintáskor lefutó makrót adhatja meg.
EnglishAssigns an effect to a selected text object that runs during the slide show.
A diavetítés során lejátszódó hatást rendel a kijelölt szövegobjektumhoz.
EnglishHowever deep my inexperience runs, I truly believe Judge Kipler will save me from myself.
Bármilyen tapasztalatlan vagyok is, bízom benne, hogy Kipler bíró megóv önmagámtól.