"rural development" translation into Hungarian

EN

"rural development" in Hungarian

EN

rural development {noun}

volume_up
1. administration, colloquial
rural development
volume_up
vidékfejlesztés {noun} [coll.]
Support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (
A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) (
The CAP's second pillar is of paramount importance for rural development.
A KAP második pillére kiemelkedő fontosságú a vidékfejlesztés számára.
This House cannot accept a rural development funding cut.
A Parlament nem fogadhatja el a vidékfejlesztés költségvetésének csökkentését.

Context sentences for "rural development" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishOne example is the watering down of the changes to direct aid for rural development.
Enyhíti például a vidékfejlesztésre vonatkozó közvetlen támogatás módosításait.
EnglishRural development policy also favours the development of biogas production.
A vidékfejlesztési politika is előnyben részesíti a biogáztermelés fejlesztését.
EnglishBut, as you all know, our funds within the rural development policy are limited.
De amint azt mindannyian tudják, a vidékfejlesztési politikánk pénzforrásai korlátozottak.
EnglishAll this of course is on top of what we can do under the rural development policy.
Mindez természetesen meghaladja azt, amit a vidékfejlesztési politika keretében tehetünk.
EnglishThis has even led to the modification of the European Union's rural development policy.
Ennek nyomán megtörtént az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának módosítása is.
EnglishThis is ultimately not a problem for the Committee on Agriculture and Rural Development.
Ez végső soron nem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság problémája.
EnglishAgriculture and rural development are a further priority area for Europe.
A mezőgazdaság és a vidékfejlesztés további prioritási területet alkot Európa számára.
EnglishThe situation regarding the error rate in rural development is rather different.
A vidékfejlesztés területén egészen más a helyzet a hibaaránnyal.
EnglishMoreover, there is no specific support from the Rural Development programme for this purpose.
Ezenkívül a vidékfejlesztési programból erre a célra nincsen külön támogatás.
EnglishThere is greater understanding, too, of culture's part in rural and urban development.
Egyre többen értik meg azt is, hogy a kultúra milyen szerepet játszik a városfejlesztésben.
EnglishThe CAP's second pillar is of paramount importance for rural development.
A KAP második pillére kiemelkedő fontosságú a vidékfejlesztés számára.
EnglishHowever, we must remember to strive for balanced development of rural and urban areas.
Mindazonáltal a vidéki és a városi területek kiegyensúlyozott fejlődésére kell törekednünk.
English72% of the reprogramming required is due to delays in rural development programmes.
A szükséges átprogramozás 72%-a a vidékfejlesztési programok esetében a késedelmességből fakad.
EnglishA European Conference on rural development is held in Cork, Ireland.
Az írországi Corkban európai konferenciát rendeznek a vidékfejlesztésről.
EnglishRural development should not be strengthened to the detriment of the first pillar.
Nem szabad a vidékfejlesztést az első pillér kárára erősíteni.
EnglishTwo pillars are being proposed: direct payments and rural development.
Két pillért javasol: a közvetlen kifizetéseket és a vidékfejlesztést.
EnglishSupport for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (
A vidékfejlesztés támogatása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) (
EnglishSupport for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatás (
EnglishSupport to rural development will help to alleviate poverty and to improve infrastructure.
A vidékfejlesztési támogatás segít a szegénység enyhítésében és a infrastruktúra javításában.
EnglishThe Committee on Agriculture and Rural Development rejected this idea in Amendment 64.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság a 64. módosításban elutasította ezt az elképzelést.

Similar translations for "rural development" in Hungarian

rural adjective
development noun
ribbon development noun
moderate development noun
Other dictionary words