"ruse" translation into Hungarian

EN

"ruse" in Hungarian

EN

ruse {noun}

volume_up
How could he explain that the encyclopedia part of his Foundation was only a ruse?
Hogyan magyarázza el, hogy az Alapítványnak az enciklopédiával foglalkozó része csupán a csel kelléke?
The psychic energies he felt could be a ruse.
Az a pszichikus energia, amit érzett, csak csel volt.
Talán az egész valami csel, rafinált egérfogó.
This man who speaks of friendship was part of the kidnapping-it was all a ruse to get inside the palace and then assassinate you.
Ez az ember, aki barátságról beszél neked, összejátszott az emberrablókkal az egész csak fortély volt, hogy bejuthasson a palotába és megölhessen téged.

Context sentences for "ruse" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf the ruse was really to be tried, Metz was just as happy to be gone from the ship.
Metz örült, hogy mire belefognak ebbe a kísérletbe, addigra már nem lesz itt.
EnglishWho could blame Gwydion for the ruse by which he had forced his kinsmen to notice him?
Ki kárhoztatja Gwydiont a cselért, amellyel felhívta magára a rokona figyelmét?
EnglishHe was grinning at her, pleased with himself for not being fooled by her clever ruse.
- A férfi most már vigyorgott, örült, hogy nem tudta megtéveszteni ez a nő.
EnglishMilo had contrived a wonderful ruse, which never failed in its purpose.
Milo egy különleges fortélyt alkalmazott, amely soha nem tévesztett célt.
EnglishUpset that it personally had been subject to a ruse designed to destroy it.
A Lélektani Finomhangoló biztos volt benne, hogy erre a támadásra senki sem adta az áldását.
EnglishYou may gain time by a ruse, but in the end he will trick you.
- Egy cselfogással talán időt nyerhetnél, de végül mégiscsak kifogna rajtad!
EnglishIn a few moments he heard the frantic thrashing begin to subside--but it might have been just a ruse.
Pár pillanat múlva Edmund hallotta is, hogy az őrült hánykolódás kezd alábbhagyni.
EnglishHow could he explain that the encyclopedia part of his Foundation was only a ruse?
Hogyan magyarázza el, hogy az Alapítványnak az enciklopédiával foglalkozó része csupán a csel kelléke?
EnglishShe need not have continued with the ruse, for during that time no one came around to check on her.
Susan izgatottan és félelemmel telve gondolt az előtte álló éjszakára.
EnglishJust suppose it's all a ruse to get her outta town.
Tegyük fel, hogy az egész hajcihő azért volt, hogy a nő kikerüljön a városból.
EnglishWhile the Tandu and Soro chase a ruse, we are the only fair-sized squadron in the vicinity!
Amíg a tanduk és a sorók rossz nyomon járnak, mi vagyunk az egyetlen valamirevaló csapat a környéken!
EnglishLaverty smiled, and Dodger knew his ruse had never had a chance.
Laverty mosolygott és Svindler rögtön tudta, hogy még csak esélye sem volt átrázni a professzort.
EnglishWhat if this was a very elaborate ruse to get him to spill the beans?
Mi van, ha ez az egész csak a kettes igazgatóság csapdája?
EnglishHe was supposed to set off a message bomb when ETs showed up to investigate his ruse.
Neki el kellett volna küldenie az üzenőbombát, amikor az ET-k felbukkantak, hogy kivizsgálják a segélykérést.
EnglishThey would use the ruse of a new laptop, one with a built-in printer.
Egy új laptopot fognak használni, beépített nyomtatóval.
EnglishThis commission is a ruse that will lead you into disaster.
Sarde azt akarja, hogy a birodalom egyik riválisát támadjátok meg.
EnglishUnder cover of darkness, and by God's grace, the ruse was sufficient.
Sötét éjszaka volt, s Isten segedelmével a csel bevált.
EnglishBut I thought the Encyclopedia was just a ruse, to get the Foundation started on Terminus.
Azt hittem, az enciklopédia csupán álca, kifogás, hogy az Alapítvány megkezdhesse a működését a Terminuson.
EnglishThis very basic ruse sounds crude but still works.
Ez utóbbi - a mesterség egyik alaptrükkje - nagyon egyszerű, de működik.
EnglishTiberius congratulated Germanicus on the apparent success of the ruse but deplored the necessity of forgery.
Tiberius gratulált Germanicusnak ügyes fogásához, de elítélőleg nyilatkozott a hamisításról.

Synonyms (English) for "ruse":

ruse
English
Other dictionary words