EN rush
volume_up
{noun}

rush (also: access, charge, fit, onset)
volume_up
roham {noun}
Toward the end of the breakfast rush, Chief Wyatt Porter came in.
A reggeli roham már a végéhez közeledett, amikor Wyatt Porter bejött a bárba.
But the rush was too strong; the gates buckled and snapped apart.
De a roham túl erős volt, a kapu bedőlt, szárnyai felpattantak.
Amikor a roham lanyhult, Risca körülnézett.
rush (also: bustle, crowd, crush, jam)
rush (also: career, run, running, scuttle)
Why the big rush to get the Lisbon Treaty ratified across the 27 Member States?
Miért a nagy rohanás, hogy mind a 27 tagállamban ratifikáltassuk a Lisszaboni Szerződést?
Its the headlong rush that always troubles me.
A rohanás, a sietség az, ami a legjobban zavar.
Mire ez az őrült rohanás ez a sietség?
rush
volume_up
káka {noun}
rush
I looked round, with a chill of fear in my heart, at the huge swelling plain, mottled with the green patches of rushes.
Tele reszkető félelemmel, végigjárattam tekintetemet a hatalmas domborulaton, amelyet itt is, ott is zöld szittyó csomói tarkítottak.
At their feet the ground was dry and the turf short, but a long strip of sunken land, some ten miles wide, lay between them and the river wandering deep in dim thickets of reed and rush.
Talpuk alatt a föld száraz volt, a gyep rövid szálú, de köztük és a sűrű cserjés meg nád és szittyó mélyén kanyargó folyó közt vagy tíz mérföld széles lapos völgy terült el.
rush (also: scramble)

Context sentences for "rush" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe latter man also saw the assassin rush toward the watcher's car and shoot him.
Az emberünk azt is látta, amint a gyilkos a megfigyelő kocsijához fut, és lelövi.
EnglishNow I tell myself that I didn't rush into the attack because I found it laughable.
Ma azt gondolom, hogy azért nem tartottam a támadókkal, mert röhöghetnékem volt.
EnglishOn the count of three... we rush these fucks and beat the shit out of 'em...
Háromra lerohanjuk a geciket, és lezúzzuk őket, mert szétverve nem forgathatnak.
EnglishOn the contrary, they have helped to encourage the so-called 'rush to court'.
Éppen ellenkezőleg, ezek a különbségek gyakran a "bíróságra rohanáshoz” vezetnek.
EnglishShe put her lips to his ear, and in a noisy rush of warmth, he heard her say:
Ajkát rátapasztotta a fiú fülére, aki forró sustorgás közepette ezt hallotta:
EnglishWhen the Gnomes rush him, we move across the open space as quickly as possible.
Amikor a gnómok rárontanak, olyan sebesen loholunk át a nyílt terepen, ahogy lehet!
EnglishJack Nance stood in the window watching the rush-hour traffic leave downtown.
Jack Nance az ablakban állt és a belvárosból kifelé tartó autóáradatot bámulta.
EnglishI do not think that we can rush into a premature decision about the next step.
Nem gondolom, hogy siettethetnénk a következő lépésről szóló elhamarkodott döntést.
EnglishHe had unlocked the door that led to the deck, and we were through it in a rush.
Aztán kinyitotta a fedélzetre vezető ajtót, és mi egykettőre fent voltunk.
EnglishIf you ain't got the guts ter rush 'im, 'e'll murder you same as he done --'
Ha nincs elég bátorságotok elkergetni, ugyanúgy öl meg benneteket is, mint...
EnglishSeconds of my life went by in a rush as I clamped down on the wheel, spinning it.
Életem másodpercei csak úgy röppentek, kapaszkodtam a kormányba, tekertem.
EnglishElven longbows hummed, and a rush of black arrows cut apart the foremost Demons.
Pengtek az elf íjak, fekete nyílfelhő hasított az élen tolongó démonokba.
EnglishHe rolled off the log into a crouch, almost expecting a rush of something.
Kidugta a fejét az ágak közül, és észrevette, hogy az asszony is éberen figyel.
EnglishThe Borderman cried out helplessly, and everything disappeared in a huge rush of flame.
A határvidéki tehetetlenül feljajdult, aztán minden eltűnt a hatalmas lángfalban.
EnglishHe felt weak and lightheaded, and sweat bathed his body, drying in the rush of the wind.
Gyenge volt, szédült, folyt róla a verejték, amelyet rögtön felszárított a szél.
EnglishIn a rush, I turned it on and aimed its powerful beam at the darkness across from me.
Sietve felkapcsoltam, és erős fényét magam előtt a sötétség felé fordítottam.
EnglishThe brightly lit deli, after the noon-hour rush, was only a quarter full.
A fényesen megvilágított étterem a déli csúcsforgalom elmúltával üresnek tűnt.
EnglishElmin-ster's rush became a smooth trot until he stood in front of the altar.
Elminster rohanása kényelmes sietséggé változott, s az oltár előtt megállt.
EnglishHis cheeks burnt with the rush of blood, the room swam and darkened before his eyes.
Arca égett a feltódult vértől, a szoba ingott, és elsötétült a szeme előtt.
EnglishI saw Ganturath's buildings rush up to meet me and braced myself for death.
Vészes gyorsasággal közeledtünk a Ganturath erőd magasba törő építményeihez.