"Russian" translation into Hungarian

EN

"Russian" in Hungarian

HU
EN

Russian {noun}

volume_up
Russian
Russian tanks do not bring democracy, Russian tanks bring subjugation.
Az orosz tankok nem demokráciát hoznak, az orosz tankok elnyomást hoznak.
If it wants to buy Russian gas, it has to deal with the Russian state.'
Ha orosz gázt akar vásárolni, az orsozállammal kell üzletet kötnie.”
There are ten million of them in Russia, and Komarov is a Russian supremacist.
Oroszországban tízmillió van belőlük, Komarov pedig az orosz felsőbbrendűség híve.

Context sentences for "Russian" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishLast Friday, it was broadcast for the first time on Russian public television.
Az orosz közszolgálati televízió múlt hét pénteken adta le először ezt a filmet.
EnglishNot to mention selling coke, all that coke the Russian brought in, Chavez added.
- Nem is beszélve arról, hogy kokaint árulnak, amit azzal az orosszal hozattak be.
EnglishThey're getting tense, Chavez noted quietly in Russian as he read the expressions.
Kezdenek idegesek lenni tolmácsolta halkan oroszul, amit az arcokról leolvasott.
EnglishThe Senate Select Intelligence Committee wants to look into the Russian situation.
A szenátus hírszerzési bizottsága betekintést szeretne nyerni az orosz helyzetbe.
EnglishThe Russian Federation gladly accepts the offer of the United States of America.
Az Oroszországi Föderáció örömmel elfogadja az Amerikai Egyesült Államok ajánlatát.
EnglishIn addition, Slovakia has found out what 100% dependence on Russian gas means.
Emellett Szlovákia átélte, hogy mit jelent az orosz gáztól való 100%-os függőség.
Englishthe injured man screamed in thick monotone Russian.
- Ggye punk szokraj pomascsi? - kiáltotta a sérült férfi sűrű, monoton oroszsággal.
EnglishJapanese, South Korean and Russian rescue teams are already in the stricken area.
Japán, dél-koreai és orosz mentőcsapatok már az érintett területeken tartózkodnak.
EnglishThe surgeon who had triage duty put the Russian third on the operating schedule.
Az éppen ügyeletes sebész az oroszt harmadiknak vette fel az operálandók jegyzékére.
EnglishHe didn't say a word to you because he knows you couldn't answer him in Russian.
- Nem szól hozzád egyetlen szót sem, mert tudja, hogy nem tudnál oroszul válaszolni.
EnglishThere are ten million of them in Russia, and Komarov is a Russian supremacist.
Oroszországban tízmillió van belőlük, Komarov pedig az orosz felsőbbrendűség híve.
EnglishArticle 31 of the Russian Constitution, however, guarantees the freedom of assembly.
Az orosz alkotmány 31. cikke mindazonáltal szavatolja a gyülekezési szabadságot.
EnglishRussian men were not averse to shedding tears, but they wouldn't have helped either.
Az orosz férfitól nem idegen a sírás, de most még ezt sem engedhette meg magának.
EnglishIn the silence Monk heard the words in Russian Thats my boy coming through the wall.
A hirtelen beálló csendben a másik szobából áthallatszottak a rajzfilm hangjai.
EnglishThey were speaking in Russian again, and Oleg noted her elegant language skills.
Ezúttal is oroszul beszéltek, és Oleg nem győzte csodálni a nő cizellált nyelvezetét.
EnglishThere were books to read, Komarovs speeches, Rus-sian newspapers and magazines.
Könyveket kellett elolvasnia, Komarov beszédeit, orosz napi- és hetilapokat.
EnglishThe Russian offered no resistance-in fact, his voice became a bit more apologetic.
- És mégsem tartanak sehol - válaszolta azonnal kemény, nyugodt hangon Brent.
EnglishHe'd seen where the Russian had launched from, and had his seeker on the spot.
Már látta, honnan indított az orosz, és a keresője is rajta volt a célponton.
EnglishWhy, before he killed the Russian, would Chris have wanted the name of a dentist?
Mi szüksége lehetett Chrisnek a fogorvosra, még mielőtt végzett az orosszal?
EnglishIt now transpires that the Dutch journalist was killed by a Russian cluster bomb.
Kiszivárgott, hogy a holland újságíró halálát éppen egy orosz kazettás bomba okozta.
Other dictionary words