EN

rustle {noun}

volume_up
Halk zörgés riasztotta fel.
Just a rustling now, a scraping, but it was steady; and then slowly the round tramping of a foot began to distinguish itself.
Még csak zörgés volt, távoli, de szüntelen recsegés, majd lassan lépések hangja lett felismerhető.
She spoke at some length in Styric, and with a soft rustling sound, the goblet was suddenly filled with a powder that looked much like lavender sand.
Halk suhogás hallatszott, és a következő pillanatban a kupa hirtelen teli lett valami porral, ami leginkább levendulaszínű homokra hasonlított.
An immense and musical rustling filled the air, a singing sound, as if a great flock of tiny golden-throated birds had awakened and rushed upwards from the branches of their sun-filled trees.
Hatalmas, dallamos suhogás töltötte meg a szobát, mintha aranytorkú madárkák raja röppenne fel a fák napfényben fürdő ágairól.
There's a nervous rustle among the hastily assembled parents, who don't understand what can be wrong with him — he was going along so confidently.
Ideges susogás fut végig a sietve összegyűlt szülőkön, akik nem értik, mi történt vele - olyan magabiztosnak tűnt.

Context sentences for "rustle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThere was a rustle of bedclothes as she turned toward him and kissed his shoulder.
Hallotta az ágynemű zizegését, amint Wendy feléje fordult, és megcsókolta a vállát.
EnglishLife, winged and furred and soft of foot, fled from him with a stir and a rustle.
Szárnyakon járva, bundásan, könnyedén lépve, riadtan, zizzenve iszkolt jöttére az élet.
EnglishShe felt the straw beneath her rustle as he shifted his weight and moved away.
Gwenhwyfar érezte, hogy a teste alatt megzizzen a szalma, amint Gwydion ellép mellőle.
EnglishIt was the rustle of Bernard B. O'Hare, the man who had captured me so long ago.
Bernard B. O'Hare neszezett, az az O'Hare, aki annak idején elfogott.
EnglishNo one paid the least attention to the rustle of her mail or her faint clank.
Senki sem kapta fel a fejét a sodrony zizegésére, a halk csattanásokra.
EnglishThe others came to rest on the platform, folding their bright wings with a whispering rustle.
A többiek a kormányállásba ereszkedtek, ragyogó szárnyaik suhogva simultak össze.
EnglishThere was no wind to rustle the leaves and bolls, so I had to be perfectly still.
Teljes volt a szélcsend, és egyetlen levél se rezdült, ezért nagyon óvatosnak kellett lennem.
EnglishHe watched the rustle of expectation that ran through the faces round the brazier.
Figyelte a kályha körül ülők arcán átfutó, várakozásteljes izgalmat.
EnglishHe heard a page rustle behind him and spun his swivel chair back to face his desk.
Papírzizegést hallott a háta mögül, ezért forgószékével ismét visszafordult íróasztala felé.
EnglishA second figure emerged like the rustle of wind through bushes.
Egy másik alak is felbukkant mögötte, mintha csak a szél suhogna a bokrok között.
EnglishThen it was beneath her, and the rustle of the sticks and the night sounds faded in its rush.
Majd alatta csörgött, csevegése elnyomta a zörgést és az éjszaka hangjait.
EnglishThen all was quiet again, except for the cold rustle of the wind.
Aztán megint elcsendesült minden, csak a szél zörgette meg hirtelen a fákat.
EnglishThe audience grew silent, but eserved the right to shuffle and rustle.
A közönség elhallgatott, de a csoszogás és a mormogás nem maradt abba.
EnglishI heard the rustle of his garments in the dark and then the sharp explosion of a match.
A sötétben ruhasuhogást, majd egy gyufa éles sercenését hallottam.
EnglishA moment later, the short, stiff branches of the hedge began to rustle.
A következő pillanatban a sövény rövid, merev ágai susogni kezdtek.
EnglishA moment later, he heard the bed-hangings rustle behind him.
Alig néhány pillanattal később meghallotta surranni maga mögött az ágytakarót.
EnglishWithout the crack of a twig or the rustle of a leaf they passed and vanished.
Egy gally nem roppant, egy levél nem zizzent a talpuk alatt.
EnglishBut as she had rushed after him, she had a vague impression of a rustle somewhere close at hand.
De amint Virginia utána rohant, az a homályos érzése volt, hogy valami elsuhant mellette.
EnglishJust as he was placing his camera in position, the sand at his feet began to move with a rustle.
Épp nekikészülődött a fényképezésnek, amikor a lába alól surrogva megindult a homokár lefelé.
EnglishThere was a rustle of movement and Boghaz Hoi crouched down beside him.
Mozgás neszei hallatszottak, Boghaz Hói kuporodott melléje.

Synonyms (English) for "rustle":

rustle
rustling