EN

sac {noun}

volume_up
sac (also: bag, cod, pouch)
sac (also: bag, cod, holdall, sack)
Sandy saw a folded rope of dark liverish red stuff - intestines - piled on top of a bluish-gray sac.
Sandy látta, hogy valami sötét, májvörös fonadék - zsigercsomó - tekeredik össze egy kékesszürke zsák fölött.
The green sponge didn't look like a brain or a lung or anything else recognizable by then; it was just a pustulant, decomposing sac in the corpse's open chest.
A zöld szivacs nem látszott agynak, tüdőnek vagy bármilyen fölismerhető szövetnek; csak egy gennyedző, bomló zsák volt a dögtetem nyitott mellkasában.

Context sentences for "sac" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA small residential cul-de-sac in Ipswich, called Cherryhayes Close, said Preston.
A Cherryhayes Close nevű, kis családi házakból álló telepen, Ipswichben mondta Preston.
EnglishChief Inspector Davy turned up a cul-de-sac, went to the end of it and came back again.
Davy főfelügyelő betért egy zsákutcába, elment a végéig, aztán visszafordult.
EnglishIf you don't believe me, ask Secretary Bunker or General Fremont out at SAC Headquarters.
Fowlert viszont annál inkább, sőt mulattatta is az, ahogyan Ryan kiosztotta Lizt.
EnglishSAC analysts have concluded that only the Chinese could have launched the weapon.
A SAC elemzői arra a következtetésre jutottak, csak a kínaiak lőhettek ki az atomtöltetet.
English'Mr President, this is CINC-SAC,' General Peter Fre-mont, USAF announced.
- Légiparancsnokság, Peter Fremont tábornok - jelentkezett a főparancsnok.
EnglishEcho, November, Echo, Sierra, India, Sierra, SAC Special Operations.
Betűzöm: golf, echo, november, echo, sierra, india, sierra, SAC különleges egység.
English'Make it clearer, General,' Fowler said, so quietly that CINC-SAC barely heard him.
- Tegye még világosabbá, tábornok - mondta Fowler, olyan halkan, hogy Fremont alig hallotta.
EnglishHe was assigned to security units for the Pentagon and at SAC until I grabbed him.
A Pentagonnál és a főparancsnokságnál volt biztonsági ember mielőtt magamhoz nem csábítottam.
EnglishThose are service trucks,' General Fremont said, from the SAC command center.
- Azok ott szervizjárművek - mondta Fremont a légiparancsnokságról.
EnglishHe looked around wildly, dreading the discovery that he was trapped in a cul-de-sac.
Vadul körülnézett: rettegett, hogy zsákutcába jutva csapdába került.
English'The subjects have asked for a TV reporter to come in with a camera, and the S-A-C has agreed.'
- A célpontok azt kérik, hogy engedjünk be egy tévériportert és egy operatőrt.
EnglishThe tree was creaking loudly now, the gas sac expanding and becoming taut.
A fa most már recsegett-ropogott, a gáztöml kitágult és megfeszült, mint vitorla a szélben.
EnglishMcLanahan's new bird was AF SAC 90-007, the seventh B-2 bomber built.
McLanahan új madara az AF SAC 90-007-es volt, a hetedikként megépített B-2-es bombázó.
EnglishHe fled around another corner and saw with creeping, utter horror that he was in a cul-de-sac.
Befordult egy újabb folyosóra, és a rémülettől lassan megdermedt: zsákutcába került.
EnglishGeneral-Tyler at SAC, Tyler said, interrupting the Space Command briefer.
Tyler tábornok vagyok a stratégiai légierőtől szakította félbe az űrparancsnokság szóvivőjét.
EnglishFloyt felt an involuntary tingle of excitement as he entered the cul-de-sac with her.
Floyt akarata ellenére beleborzongott az Izgalomba, amikor belépett a lánnyal a zsákutcácskába.
EnglishA tall, dark-haired man in a green SAC flightsuit turned and faced the group.
Magas, sötéthajú, SAC egyenruhás férfi fordult a csoport felé.
English'Mr President, I want you on Kneecap just as fast as you can get there,' CINC-SAC said.
Éppen ezért arra kérlek, hogy tegyél félre minden személyeskedést.
EnglishHe lifted the phone to SAC and switched off the input to the Gold Phone line to Camp David.
Felemelte a telefont, de előbb kikapcsolta azt a vonalat, amely Camp Daviddel összekötötte.
EnglishSo if you donŽt pipe down, IŽm gonna yank your sac off like a paper towel.
Hallgass, vagy leszakítom a zacskódat, mint egy papírtörülközőt!

Synonyms (English) for "sac":

sac
air sac