EN

sack {noun}

volume_up
sack (also: bag, cod, holdall, sac)
It was a thin sack with a zipper and a small tank attached.
Cipzárral ellátott vékony zsák volt, egy hozzá csatlakoztatott tartállyal.
Caught in mid-oration, the Commissioner collapsed like an empty sack.
A kapitányban benn szorult a gondolat másik fele, és összeesett, akár egy üres zsák.
I landed like a lumpy sack, on sand, and managed not to yell or swear.
Úgy értem földet a homokon, mint egy zsák rongy, és még ordítani vagy káromkodni sem tudtam.
sack (also: bed, kip, doss)
sack (also: roost)

Context sentences for "sack" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe started up, the ice-chest cradle beginning to feel like a sack of rocks to him.
A hűtőládából csinált bölcső kezdte olyan súllyal húzni a karját, mint a kősó.
EnglishThen she leaned over and took the tobacco-sack and the papers from his inert fingers.
Aztán odahajolt hozzá, a dohányzacskót meg a papírt kivette erőtlen ujjai közül.
EnglishPut on that gown, madam, or my mother shall bundle you into it like a sack!
Bújj bele abba a ruhába, asszonyom, vagy anyám beledug, mint egy krumpliszsákba!
EnglishStill, he walked carefully, swinging his plastic sack of beer in short arcs beside him.
Mégis óvatosan lépkedett, a sörrel teli szatyrot kis ívben lóbálta maga mellett.
EnglishThere, in a quiet grove of pines under a frosty sky, he helped her out of the sack.
Egy csendes kis fenyőerdőben, a fagyos ég alatt aztán kisegítette a zsákból.
EnglishIt might have been the top of a slumping, open sack of radioactive diamonds.
Mintha egy radioaktív gyémántokkal tele, nyitott zsákba nézett volna bele az ember.
EnglishIt was a cloth tobacco sack containing a hardish lump about the size of a pecan.
Egy hikoridió nagyságú kemény valamit tartalmazó vászon dohányzacskót nyomott a markomba.
EnglishSir Dostoy himself was trussed and flung over the back of a horse like a sack of meal.
Sir Dostoyt magát megkötözték, és felhajították a ló hátára, akár egy zsák lisztet.
EnglishCharlie hefted a large, heavy waterproof sack from the locker to a man-seat next to Metz.
Charlie nagy, nehéz vízálló zsákot ráncigált ki a Metz melletti emberülés mellől.
EnglishAnd Brys now saw the enormous double-lined sack being manhandled onto the huge mans back.
Brys ekkor meglátta a két hatalmas zsákot, amit ráerősítettek a rab széles hátára.
EnglishIt was tricky, catching the skeleton in an emptied mail sack as it pitched forward.
Kényes művelet volt, amikor egy kiürített postazsákban kiemelte a megdermedt csontvázat.
EnglishAillas brought out bacon and the sack of meal, which Tatzel pretended not to notice.
Aillas szalonnát és lisztet vett elő; Tatzel úgy tett, mintha nem látná.
EnglishFrom his bag he produced a small polyethylene sack with a sprig of young wheat inside it.
A táskájából előőszedett egy kis polietilén zsákot, egy szál zsenge búzával.
EnglishThen the cotton sack was shoved even higher and emptied into the trailer.
at a mérlegelés után ismét felhúzták a pótkocsira, és a tartalmukat a platóra öntötték.
EnglishHe finished a stalk and crept forward, with his heavy sack inching along behind him.
Befejezte a megkezdett szárat, és kilépett a két sor közé, vállán a nehéz, tömött zsákkal.
EnglishSo was I, but Ausfaller got me into the sack with Carlos and zipped it up.
Ezzel én is így voltam, de Ausfaller betett a zsákba Carlos mellé, és behúzta a cipzárt.
EnglishIt disappeared with a soft plosive sound — as if someone had popped a paper sack.
Halk pukkanással semmisült meg - mintha egy felfújt papírzacskót durrantottak volna ki.
EnglishGo on up, said Mary Jane, who had already hurled one sack up on the step above Mona.
- Menj! - nógatta Mary Jane, aki már föl is lódított egy zacskót a Mona fölötti grádicsra.
English. . what you didn't do, because we both know you ain't got the nut sack.
...mit nem csináltál, mert mindketten tudjuk, hogy nincs vér a pucádban...
EnglishJust because a woman's good-looking they're down on her like a sack of coals.
Csak azért, mert egy nő csinos, hát leszedik róla a keresztvizet is.