"sacrifice" translation into Hungarian

EN

"sacrifice" in Hungarian

EN sacrifice
volume_up
{noun}

sacrifice (also: holocaust, prey, victim)
The choice is between short-term sacrifice and the collapse of the stock.
A választást a rövid távú áldozat és az állomány kihalása között kell megtenni.
What is sacrifice if it is not moral sacrifice!
Mit jelent az áldozat, ha nem azt, hogy lemondunk az erkölcsről?
If your father's going to die, is it a useless sacrifice to resist and die along with him?
Ha apáik meghalnak, értelmetlen áldozat-e ellenállni és meghalni velük együtt?
sacrifice (also: overbid, recovery, salvage, rescue)
sacrifice
Akárcsak az áldozás a szentmisén.

Synonyms (English) for "sacrifice":

sacrifice

Context sentences for "sacrifice" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd to convince a Force to act, there is nothing better than a human sacrifice.
Egyébként pedig mi ösztökélne jobban egy Erőt, hogy hasson, mint az emberáldozat?
EnglishGranted - she readily admitted - it wasn't any sacrifice for her to be idealistic.
Azonban, és ezt el kellett ismernie, idealizmusa nem jelentett áldozatot számára.
EnglishHe was ready to make almost any sacrifice to avoid seeming to play such a part.
Minden áldozatra hajlandó volt, nehogy úgy lássék, mintha ilyen szerepet játszana.
EnglishNaturally I could not sacrifice my political beliefs and convictions for money.
Természetszerűleg nem áldozhattam fel politikai hitemet és meggyőződésemet pénzért.
EnglishMadame, he said as he took her hand such splendid self-sacrifice, is unnecessary.
Madame mondta, miközben kezet fogtak , szükségtelen az ilyen nagylelkű önfeláldozás.
EnglishBut the people will not accept a king who is not himself vowed to the Great Sacrifice.
Ám a nép nem fogad el olyan királyt, aki nem maga esküdött föl a Nagy Áldozatra.
EnglishI should like to see the woman worth the sacrifice of Master Taillefer's money!
Mutass egy nőt, aki megérné, hogy feláldozd érte Taillefer uraság vagyonát.
EnglishWe do not want to sacrifice the old priorities in order to implement new ones.
Nem szeretnénk a korábbi prioritásokat feláldozni, hogy újakat fedezhessünk belőlük.
Englishefft&tty of frlgfr sacrifice , the KottwruTorviaiw rituals.
Nagy áldozattal járó, komoly ceremónia volt ez, a druidista rítusok legszentebbike.
EnglishEurope must not sacrifice security to liberalisation of the energy market.
Európa nem áldozhatja fel a biztonságot az energiapiac liberalizációja érdekében.
EnglishAnd now was dead, the sacrifice itself marred with incomprehensible intentions.
Most holtan fekszik, s áldozathozatalának körülményei, cselekedetének okai homályosak.
EnglishThe women soldiers’ sacrifice accomplished nothing at all in any military sense.
A katonalányok áldozatának eredménye katonai szempontból a nullával volt egyenlő.
EnglishAllow me to retire and sacrifice to you at once, with my remaining strength.
Engedd, hogy visszavonuljak, és megmaradt erőmmel tüstént áldozatot mutassak be neked.
EnglishWhat if he keeps asking for sacrifice from a crew that never volunteered to be heroes?
Mi lesz, ha áldozatot kér egy olyan legénységtől, ami sosem akart hős lenni?
EnglishGod, poems, songs, sacrifice those things did not matter to me suddenly.
Hirtelen elveszítették jelentőségüket az istenek, a dalok, a versek, az áldozatok.
EnglishGo then and learn what this meaneth, I will have mercy and not sacrifice.
Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot.
EnglishHe loved the mouse for its courage and for its willingness to sacrifice itself for love.
Szerette a bátorságáért és azért, hogy hajlandó volt a szerelemért feláldozni magát.
EnglishTo stop the process, the house needs a sacrifice of life instead of death.
Hogy a folyamat megálljon, a háznak egy halott helyett egy élő áldozatra van szüksége.
EnglishHere, in Spain, the bullfight is a latter-day version of the sacrifice.
Itt, Spanyolországban a bikaviadal ennek az áldozatnak a továbbélő változata.
EnglishI had thought-if blood sacrifice is demanded-then, when Avalloch fell prey to her .
- Azt hittem, hogy ha véráldozat kell, hogy amikor Avalloch az Istennő áldozatául esett...